Aktualnosti

Kako ne/treba odlučivati o zemljišnoknjižnim prijedlozima kada je upisano društveno vlasništvo

Društveno vlasništvo nastajalo je i postojalo desetljećima. Preko općenarodne imovine do društvenog vlasništva sa sobom je nosilo i različite sadržaje ovlasti izvršavanja određenih sadržaja. Ti različiti sadržaji izražavani su nazivima prava korištenja.

U stručnom članku,  autor kroz nekoliko primjera pojašnjava problematiku zemljišnoknjižnog prava vezanu uz društveno vlasništvo.

Opširnije...