Aktualnosti

Fiducijarno osiguranje na nekretninama i pokretninama nakon reforme s posebnim osvrtom na prodaju elektroničkom javnom dražbom - 2. dio

U elektroničkoj javnoj dražbi kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu, ali i podnijele prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi (čl. 132.e st. 1. OZ).
Opširnije...