Aktualnosti

Fiducijarno osiguranje na nekretninama i pokretninama nakon reforme s posebnim osvrtom na prodaju elektroničkom javnom dražbom - 1. dio

Institut sudskog odnosno javnobilježničkog osiguranja prijenosom prava vlasništva na stvari odnosno prijenosom prava (tzv. fiducijarno osiguranje) barem kada je riječ o osnivanju (stjecanju) osiguranja nije značajnije noveliran. Ipak, određena nova rješenja su predviđena i ona će se analizirati u radu.
Opširnije...