NOTARIUS kalendar prikazuje popis zakona, podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora i lokalnih propisa koji stupaju na snagu, mijenjaju se ili prestaju vrijediti na dan označen u kalendaru.

ožu
23
če
Sve obavijesti
Zakoni od 1 do 6 (ukupno 6)
Zakon o službenoj iskaznici

stupa na snagu od: 23.3.2023 - novo

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

stupa na snagu od: 23.3.2023 - promjena

Zakon o akvakulturi

stupa na snagu od: 23.3.2023 - promjena

Zakon o morskom ribarstvu

stupa na snagu od: 23.3.2023 - promjena

Zakon o Pravosudnoj akademiji

stupa na snagu od: 23.3.2023 - promjena

Podzakonski propisi od 1 do 11 (ukupno 11)
Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

stupa na snagu od: 23.3.2023 - promjena

Lokalni propisi od 1 do 1 (ukupno 1)