Poredano po:

Broj dokumenata: 1857

1
Opća deklaracija o ljudskim pravima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-143/2009 iz 27.12.2009
Stupanje na snagu: 12.11.2009

2
Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-62/2021 iz 31.12.2021
Stupanje na snagu: 2.3.2022

3
Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-103/1997 iz 17.10.1997
Stupanje na snagu: 1.2.1998

4
Sporazum o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-26/2018 iz 16.5.2018
Stupanje na snagu: 21.7.2022

5
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-48/2001 iz 27.4.2001
Stupanje na snagu: 19.4.2022

7
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji na području obrane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-135/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 4.2.2004

8
Međunarodna konvencija o sprječavanju financiranja terorizma (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-136/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 31.12.2003

10
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove riječkog prometnog pravca (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-138/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 10.10.2003

11
Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt - Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-139/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 25.10.2003

12
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-147/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu: 21.4.2004

13
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o pomorskom prijevozu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-148/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu: 5.1.2004

14
I. Protokol o suradnji u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-149/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu: 26.2.2003

15
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-3/2003 iz 6.2.2003
Stupanje na snagu: 21.10.2002

16
Ugovor o zajmu između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-10/2003 iz 14.2.2003
Stupanje na snagu: 20.2.2003

17
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-11/2003 iz 14.2.2003
Stupanje na snagu: 20.2.2003

18
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o ukidanju viza (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-12/2003 iz 14.2.2003
Stupanje na snagu: 27.3.2003

19
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-20/2003 iz 27.2.2003
Stupanje na snagu: 22.4.2004

20
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o predaji i prihvatu osoba (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-21/2003 iz 27.2.2003
Stupanje na snagu: 6.4.2003

22
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-24/2003 iz 5.3.2003
Stupanje na snagu: 1.6.2003

24
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj policijskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-26/2003 iz 5.3.2003
Stupanje na snagu: 16.4.2003

25
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plačanja poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-31/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu: 15.7.2004

27
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poljoprivrednoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-34/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu: 11.6.2003

28
Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-35/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu: 1.8.2003

29
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za Projekt obnove izvora energije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-42/2003 iz 19.3.2003
Stupanje na snagu: 19.2.2003

30
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju plačanja poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-43/2003 iz 25.4.2003
Stupanje na snagu: 12.7.2004

35
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-33/2011 iz 21.3.2011
Stupanje na snagu: 28.1.2012

37
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-36/2011 iz 13.4.2011
Stupanje na snagu: 1.5.2011

41
42
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-47/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 1.7.2011

43
Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o izručenju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-48/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 16.5.2011

45
Sporazum između Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Mađarske o radu Centra za policijsku suradnju u Dolgoj Vasi (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-50/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 12.9.2011

46
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-51/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 15.6.2011

47
Statut Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-52/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 24.7.2011

48
Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-53/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 30.6.2011

49
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt integracije u EU NATURA 2000 (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-59/2011 iz 18.5.2011
Stupanje na snagu: 26.5.2011

50
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o trgovačkom pomorskom prijevozu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-61/2011 iz 18.5.2011
Stupanje na snagu: 25.6.2011

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa