Poredano po:

Broj dokumenata: 1856

2
Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 15-130/2003 iz 22.9.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.9.2002, NNM 16-142/2003

3
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji na području obrane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-135/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 4.2.2004

4
Međunarodna konvencija o sprječavanju financiranja terorizma (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-136/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 31.12.2003

6
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove riječkog prometnog pravca (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-138/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 10.10.2003

7
Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt - Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 16-139/2003 iz 17.10.2003
Stupanje na snagu: 25.10.2003

8
Temeljni sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-146/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.5.2021, NNM 3-21/2021

9
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-147/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu: 21.4.2004

10
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o pomorskom prijevozu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-148/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu: 5.1.2004

11
I. Protokol o suradnji u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-149/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu: 26.2.2003

12
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-3/2003 iz 6.2.2003
Stupanje na snagu: 21.10.2002

13
Ugovor o zajmu između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-10/2003 iz 14.2.2003
Stupanje na snagu: 20.2.2003

14
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-11/2003 iz 14.2.2003
Stupanje na snagu: 20.2.2003

15
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o ukidanju viza (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-12/2003 iz 14.2.2003
Stupanje na snagu: 27.3.2003

16
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-20/2003 iz 27.2.2003
Stupanje na snagu: 22.4.2004

17
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o predaji i prihvatu osoba (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-21/2003 iz 27.2.2003
Stupanje na snagu: 6.4.2003

19
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-23/2003 iz 28.2.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.11.2011, NNM 7-60/2011

20
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-24/2003 iz 5.3.2003
Stupanje na snagu: 1.6.2003

22
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj policijskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-26/2003 iz 5.3.2003
Stupanje na snagu: 16.4.2003

23
Građanskopravna konvencija o korupciji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-30/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2003, NNM 2-20/2021

24
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plačanja poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-31/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu: 15.7.2004

25
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-32/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.5.2003, NNM 13-113/2003

27
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poljoprivrednoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-34/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu: 11.6.2003

28
Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-35/2003 iz 14.3.2003
Stupanje na snagu: 1.8.2003

29
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za Projekt obnove izvora energije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-42/2003 iz 19.3.2003
Stupanje na snagu: 19.2.2003

30
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju plačanja poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-43/2003 iz 25.4.2003
Stupanje na snagu: 12.7.2004

32
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-29/2011 iz 21.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.11.2012, NNM 8-99/2012

36
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-33/2011 iz 21.3.2011
Stupanje na snagu: 28.1.2012

38
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-36/2011 iz 13.4.2011
Stupanje na snagu: 1.5.2011

42
43
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-47/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 1.7.2011

44
Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o izručenju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-48/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 16.5.2011

46
Sporazum između Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Mađarske o radu Centra za policijsku suradnju u Dolgoj Vasi (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-50/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 12.9.2011

47
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-51/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 15.6.2011

48
Statut Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-52/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 24.7.2011

49
Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-53/2011 iz 6.5.2011
Stupanje na snagu: 30.6.2011

50
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt integracije u EU NATURA 2000 (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-59/2011 iz 18.5.2011
Stupanje na snagu: 26.5.2011

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa