Poredano po:

Broj dokumenata: 1884

1
Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (13) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: SJM 11-78/1986 iz 21.11.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.12.2018, NNM 1-15/2019

2
Sjevernoatlantski ugovor (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-28/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.8.2022, NNM 2-7/2022

4
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije Porezne uprave (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-102/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 1.9.2007

5
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unutarnje vode (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-103/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 1.9.2007

6
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-104/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 6.9.2007

7
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u području zdravstva i medicine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-105/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 10.9.2007

8
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-106/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 11.9.2007

9
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-107/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 30.9.2009

10
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zdravstva (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-108/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 6.9.2007

11
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o suradnji u području kulture, obrazovanja, znanosti, mladeži i športa (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-109/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu: 21.4.2008

13
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) (35) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-99/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2023, NNM 1-2/2023

14
Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu »Europa za građane« (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-111/2007 iz 31.10.2007
Stupanje na snagu: 5.11.2007

17
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca« (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-114/2007 iz 31.10.2007
Stupanje na snagu: 21.11.2007

18
Torremolinos protokol iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, iz 1977. (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-115/2007 iz 31.10.2007
Stupanje na snagu: 8.11.2007

19
Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-116/2007 iz 31.10.2007
Stupanje na snagu: 23.3.2008

20
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-117/2007 iz 31.10.2007
Stupanje na snagu: 28.2.2012

22
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-119/2007 iz 31.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.11.2016, NNM 5-33/2017

23
Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-120/2007 iz 31.10.2007
Stupanje na snagu: 1.6.2012

24
Konvencija o metru (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-143/2008 iz 12.12.2008
Stupanje na snagu: 23.12.2008

25
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN) (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-144/2008 iz 12.12.2008
Stupanje na snagu: 1.2.2009

27
Odluka o stupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Radne skupine za brodogradnju (WP6) Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-148/2008 iz 12.12.2008
Stupanje na snagu: 14.11.2008

28
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-153/2008 iz 29.12.2008
Stupanje na snagu: 22.2.2009

29
Ugovor između Republike Hrvatske i Sirijske Arapske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-154/2008 iz 29.12.2008
Stupanje na snagu: 6.2.2009

32
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (20) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-158/2008 iz 29.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2021, NNM 4-33/2021

33
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 13-166/2008 iz 31.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2023, NNM 5-21/2023

36
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/2008 iz 29.2.2008
Stupanje na snagu: 11.4.2008

37
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-3/2008 iz 29.2.2008
Stupanje na snagu: 12.4.2008

38
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-5/2008 iz 29.2.2008
Stupanje na snagu: 18.3.2008

39
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-6/2008 iz 29.2.2008
Stupanje na snagu: 2.4.2008

40
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-7/2008 iz 29.2.2008
Stupanje na snagu: 28.3.2008

41
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-8/2008 iz 29.2.2008
Stupanje na snagu: 8.3.2008

46
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-35/2008 iz 21.3.2008
Stupanje na snagu: 30.5.2008

47
Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-42/2008 iz 14.5.2008
Stupanje na snagu: 12.10.2008

48
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima danske bilateralne pomoći Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-43/2008 iz 14.5.2008
Stupanje na snagu: 27.5.2008

49
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-44/2008 iz 14.5.2008
Stupanje na snagu: 1.10.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa