Poredano po:

Broj dokumenata: 438

1
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1701/2017 iz 4.9.2017

2
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1661/2018 iz 25.7.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.12.2021, SGZ 32-2446/2021

3
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2411/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

4
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2412/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

5
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2413/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

6
Pravilnik o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1047/2008 iz 24.7.2008

7
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (9) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2098/2009 iz 24.9.2009

9
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1658/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

10
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1659/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

11
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1660/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

12
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1661/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

13
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1662/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

14
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017

15
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017

16
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018

17
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1012/2018 iz 9.5.2018

18
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018

19
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (18) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1169/2009 iz 3.7.2009

20
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-990/2021 iz 20.7.2021
Stupanje na snagu: 31.10.2021

21
22
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2344/2020 iz 15.12.2020

23
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2345/2020 iz 15.12.2020

24
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-895/2018 iz 7.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.9.2021, SGZ 20-1286/2021

25
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2334/2019 iz 17.10.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.8.2021, SGZ 18-1113/2021

26
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1080/2010 iz 24.9.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2021, SGZ 17-992/2021

27
Zaključak o izradi akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2022. do 2025. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1233/2020 iz 29.6.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.7.2021, SGZ 17-998/2021

28
Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-940/2021 iz 9.6.2021
Stupanje na snagu: 4.6.2021

29
Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-864/2021 iz 14.5.2021
Stupanje na snagu: 22.5.2021

31
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-221/2018 iz 31.1.2018

32
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-717/2021 iz 8.4.2021
Stupanje na snagu: 16.4.2021

33
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1207/2009 iz 15.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.3.2021, SGZ 8-479/2021

34
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021 (1) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-406/2021 iz 15.3.2021

35
Zaključak o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-478/2021 iz 22.3.2021
Stupanje na snagu: 16.3.2021

36
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-322/2021 iz 25.2.2021
Stupanje na snagu: 26.2.2021

37
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-275/2021 iz 8.2.2021
Stupanje na snagu: 16.2.2021

38
Statut Grada Zagreba (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.2.2021, SGZ 3-154/2021

39
Podatak o prosječnoj neto i bruto plaći u Gradu Zagrebu za studeni i razdoblje rujan - studeni 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-315/2021 iz 15.2.2021
Stupanje na snagu: 3.2.2021

40
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 29-2234/2021 iz 14.12.2021
Stupanje na snagu: 1.1.2021

41
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (14) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015

42
Odluka o socijalnoj skrbi (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1582/2020

43
Odluka o komunalnom doprinosu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-376/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1583/2020

44
Odluka o komunalnom redu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1670/2019 iz 15.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1585/2020

45
Odluka o zaštiti objekata od grafita (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.7.2020, SGZ 15-1080/2020

46
Zaključak o uvođenju izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u sve zainteresirane osnovne i srednje škole kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1232/2020 iz 29.6.2020
Stupanje na snagu: 25.6.2020

47
48
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2773/2019 iz 17.12.2019

49
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2774/2019 iz 17.12.2019

50
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-491/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-803/2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa