Poredano po:

Broj dokumenata: 519

1
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1789/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

2
Odluka o financiranju mjesne samouprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 36-2000/2023 iz 10.11.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

3
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 36-2001/2023 iz 10.11.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

4
Odluka o komunalnom redu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-868/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.10.2023, NN 138-1894/2023

5
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-1889/2023 iz 19.10.2023
Stupanje na snagu: 27.10.2023

6
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-291/2023 iz 13.2.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.10.2023, SGZ 34-1891/2023

7
Odluka o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1790/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 14.10.2023

8
Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1787/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 14.10.2023

9
Odluka o najmu stanova (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1788/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 14.10.2023

10
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1659/2021 iz 3.11.2021

11
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1680/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

12
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1658/2021 iz 3.11.2021

13
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1660/2021 iz 3.11.2021

14
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1661/2021 iz 3.11.2021

15
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1662/2021 iz 3.11.2021

16
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1679/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

17
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1681/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

18
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1682/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

19
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1683/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

20
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2486/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.9.2023, SGZ 30-1692/2023

21
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2487/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.9.2023, SGZ 30-1693/2023

22
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1262/2023 iz 28.6.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 26-1504/2023

23
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-289/2023 iz 13.2.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 26-1501/2023

24
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-910/2022 iz 14.4.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 26-1506/2023

25
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-985/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 26-1507/2023

26
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-1630/2022 iz 24.8.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 27-1545/2023

27
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-4/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 26-1505/2023

28
Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-956/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2023, SGZ 24-1392/2023

29
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-32/2023 iz 24.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.7.2023, SGZ 31-1740/2023

30
Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1378/2015 iz 29.7.2015

31
Odluka o davanju u zakup gradskih prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-1390/2023 iz 19.7.2023
Stupanje na snagu: 27.7.2023

32
Odluka o davanju u zakup gradskih prostora fizičkim i neprofitnim pravnim osobama koje djeluju u području kulture (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-1391/2023 iz 19.7.2023
Stupanje na snagu: 27.7.2023

33
Pravilnik o korištenju sustava videonadzora javnih površina na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1500/2023 iz 3.8.2023
Stupanje na snagu: 27.7.2023

34
Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-915/2016 iz 23.5.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.7.2023, SGZ 24-1394/2023

35
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2485/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.7.2023, SGZ 24-1361/2023

36
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-323/2022 iz 10.2.2022

37
Pravilnik o financiranju provedbe lovnogospodarskih osnova koje provode udruge ovlaštenici prava lova na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1080/2023 iz 13.6.2023
Stupanje na snagu: 21.6.2023

38
Pravilnik o korištenju prihoda od spomeničke rente (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-5/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.6.2023, SGZ 19-1161/2023

40
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2574/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2023, SGZ 15-929/2023

41
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-864/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu: 11.5.2023

42
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (8) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1207/2009 iz 15.7.2009

43
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-871/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu: 11.5.2023

44
Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-872/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu: 11.5.2023

45
Odluka o komunalnom redu (2019) (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1670/2019 iz 15.7.2019

46
Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-778/2023 iz 25.4.2023
Stupanje na snagu: 3.5.2023

47
Odluka o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-689/2023 iz 31.3.2023
Stupanje na snagu: 8.4.2023

50
Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2576/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.3.2023, SGZ 12-716/2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa