Poredano po:

Broj dokumenata: 494

1
Odluka o cijeni vodnih usluga (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-464/2023 iz 28.2.2023

2
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2053/2020 iz 4.11.2020

3
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-391/2023 iz 28.2.2023
Stupanje na snagu: 8.3.2023

4
Odluka o socijalnoj skrbi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1510/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2023, SGZ 8-394/2023

5
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo koja se obavlja na pokretnim napravama i o vanjskom izgledu pokretnih naprava i privremenih građevina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1655/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2023, SGZ 8-395/2023

6
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-289/2023 iz 13.2.2023
Stupanje na snagu: 21.2.2023

7
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-910/2022 iz 14.4.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.2.2023, SGZ 6-290/2023

8
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-291/2023 iz 13.2.2023
Stupanje na snagu: 14.2.2023

9
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-32/2023 iz 24.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.2.2023, SGZ 5-219/2023

10
Odluka o komunalnoj naknadi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.2.2023, SGZ 3-36/2023

11
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2486/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.1.2023, SGZ 3-45/2023

12
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2487/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.1.2023, SGZ 3-46/2023

13
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025 (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-43/2023 iz 30.1.2023
Stupanje na snagu: 26.1.2023

14
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-4/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 17.1.2023

15
Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-31/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 15.1.2023

16
Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-553/2011 iz 21.4.2011

17
Pravilnik o korištenju prihoda od spomeničke rente (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-5/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 10.1.2023

18
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2334/2019 iz 17.10.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.1.2023, SGZ 40-2537/2022

19
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1350/2022 iz 21.6.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2023, SGZ 37-2430/2022

20
Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (7) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2020/2014 iz 29.8.2014

21
Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2576/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

22
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2573/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

23
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2575/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

24
Pravilnik o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1570/2018 iz 12.7.2018

25
Pravilnik o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2536/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

26
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2574/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

27
Zaključak o visini novčanih naknada i socijalnih usluga Grada Zagreba za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-473/2023 iz 6.3.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2023

28
Pravilnik o načinu i uvjetima za postavljanje kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 27-1842/2021 iz 24.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.12.2022, SGZ 37-2429/2022

30
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnim školama Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija u 2022. (1) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-6/2023 iz 9.1.2023

31
Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-8/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 22.12.2022

32
Podatak o prosječnoj neto i bruto plaći u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj 2022. - kolovoz 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2577/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 20.12.2022

33
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske uprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2180/2022 iz 30.11.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

34
Program osiguravanja smještaja obiteljima s maloljetnom djecom u kriznim situacijama za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 36-2297/2022 iz 14.12.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

35
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2485/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

36
Program financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2505/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

37
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne plinske rasvjete na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 33-2110/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 24.11.2022

38
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-538/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.11.2022, SGZ 33-2112/2022

39
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-985/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.10.2022, SGZ 31-2021/2022

40
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-1875/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

41
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1262/2019 iz 13.5.2019

42
43
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2412/2021 iz 27.12.2021

44
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2413/2021 iz 27.12.2021

45
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1658/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1688/2022

46
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1659/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1689/2022

47
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1660/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1690/2022

48
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1661/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1691/2022

49
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1662/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1692/2022

50
Odluka o zaštiti objekata od grafita (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1687/2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa