Poredano po:

Broj dokumenata: 468

1
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne plinske rasvjete na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 33-2110/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 24.11.2022

2
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-538/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.11.2022, SGZ 33-2112/2022

3
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-985/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.10.2022, SGZ 31-2021/2022

4
Odluka o socijalnoj skrbi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1510/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.10.2022, SGZ 29-1923/2022

5
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1262/2019 iz 13.5.2019

6
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-1875/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

7
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2411/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.10.2022, SGZ 30-2006/2022

8
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2413/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.10.2022, SGZ 30-2008/2022

9
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2412/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.10.2022, SGZ 30-2007/2022

10
Odluka o komunalnoj naknadi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.9.2022, SGZ 29-2002/2022

11
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-895/2018 iz 7.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1686/2022

12
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1658/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1688/2022

13
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1659/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1689/2022

14
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1660/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1690/2022

15
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1661/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1691/2022

16
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1662/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1692/2022

17
Odluka o zaštiti objekata od grafita (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1687/2022

18
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-1630/2022 iz 24.8.2022
Stupanje na snagu: 1.9.2022

19
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2053/2020 iz 4.11.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.7.2022, SGZ 22-1513/2022

20
Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1509/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

21
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1512/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

22
Odluka o socijalnoj skrbi (10) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014

24
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti za Grad Zagreb (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-132/2020 iz 3.2.2020

25
Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1417/2022 iz 7.7.2022
Stupanje na snagu: 8.7.2022

26
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012

27
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1512/2012 iz 30.11.2012

28
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1370/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

29
Odluka o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1371/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

31
Odluka o komunalnom redu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1670/2019 iz 15.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2022, SGZ 16-1235/2022

32
Statut Grada Zagreba (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2022, SGZ 16-1232/2022

33
Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1242/2022 iz 1.6.2022
Stupanje na snagu: 26.5.2022

34
Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-1519/2019 iz 6.6.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.5.2022, SGZ 15-1178/2022

35
Odluka o podnošenju prijedloga i peticija građana (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-944/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

36
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-984/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

37
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-910/2022 iz 14.4.2022
Stupanje na snagu: 22.4.2022

38
Pravilnik o unutarnjem redu Službe za informacijski sustav i tehničke poslove (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-543/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.3.2022, SGZ 9-651/2022

40
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-596/2022 iz 2.3.2022
Stupanje na snagu: 25.2.2022

41
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-323/2022 iz 10.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.2.2022, SGZ 6-514/2022

42
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2334/2019 iz 17.10.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.2.2022, SGZ 6-513/2022

43
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1661/2018 iz 25.7.2018

44
Odluka o grobljima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2766/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.2.2022, SGZ 3-233/2022

45
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-118/2022 iz 26.1.2022
Stupanje na snagu: 3.2.2022

46
Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2022. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-307/2022 iz 1.2.2022
Stupanje na snagu: 19.1.2022

47
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2022, SGZ 1-115/2022

48
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1701/2017 iz 4.9.2017

49
50
Pravilnik o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1047/2008 iz 24.7.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa