Poredano po:

Broj dokumenata: 3676

1
Us I 5240/2023-2; 3.11.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. M. u. p. R. H., P. u. b.-p., P. g. p. S. G., dostavila je 2. studenog 2023. ovome sudu svoje rješenje UP/I-216-01/23-03/16, broj: 511-11-11-23-689 od 25. listopada 2023. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja smještajem u Prihvatni centar za strance temeljem članka 216. stavka 4. Z...

2
Us I 1409/2022-8; 16.10.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-562-02/22-01/8572, URBROJ: 522-4/1-1-1-22-2 od 14. studenog 2022., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Virovitičko-podravske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, S., KLASA: UP/I-562-02/21-01/170, URBRO...

3
Us I 2125/2022-12; 3.10.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-216-02/22-04/726, URBROJ: 511-01-204-22-4 od 17. lipnja 2022. odbijen je tužiteljev zahtjev za odobrenje stalnog boravka. 2. Tužitelj u tužbi u bitnom smatra da je proizvoljno i pogrešno primijenjena odredba članka 156. Zakona o strancima. Navodi da se s...

4
Us I 2704/2022-8; 28.9.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/21-01/207,  URBROJ: 513-04-22-2 od 27. lipnja 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, P. u., P. u. Z., I. Č. KLASA: UP...

5
Us I 2448/2022-12; 21.9.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-410-14/17-01/06, Urbroj: 513-04-19-3 od 30. listopada 2019., odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija-P. u., P. u. Z., I. Z. za p. g., Klasa:...

6
Us I 2669/2022-9; 19.9.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-411-10/21-01/236, URBROJ: 513-04-22-2 od 19. kolovoza 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja ministarstva, Područni ured Z., Ispost...

7
Us I 1620/2022-10; 18.9.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-612-08/21-02/0143, URBROJ: 532-02-03-02/1-22-2 od 28. travnja 2022. odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno dopunsko rješenje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-612-08/02-01/986, URBROJ: 532-06-02-02-02/1-21-3 od 19. svibnja 2...

8
Us I 3173/2022-6; 15.9.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/22-03/05097301153, URBROJ: 341-99-06/2-22-3707, broj spisa: 756999 od 19. rujna 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, Područnog ureda u S., KLASA:UP/I 141...

9
Us I 3263/2023-4; 14.9.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/15-01/2126, URBROJ: 513-04/18-2 od 27. travnja 2018. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Porezne uprave, Područnog ureda Z,...

10
Us I 143/2023-10; 11.9.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, KLASA: UP/I-102-05/03-01/1056, URBROJ: 2168-27-214/10-22-43, od 23. studenog 2022. odbijen je zahtjev tužiteljice za priznanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. 2.  Protiv navedenog rješenja prv...

11
UsI-2842/22-5; 30.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanom odlukom tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, KLASA: UP/II-502-09/22-01/07, URBROJ: 338-01-06-05-22-02 od 22. kolovoza 2022. prvo su zaključkom spojene žalbe tužiteljice izjavljene protiv dva različita rješenja istog prvostupanjskog tijela, a zatim su rješenjem odbijene...

12
Us I 2541/2023-3; 17.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-868 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

13
Us I 2543/2023-5; 17.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-869 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

14
Us I 2537/2023-2; 10.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-861 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

15
Us I 613/2023-3; 10.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Sisku, KLASA: UP/I 140-03/20-03/03103395369, URBROJ: 341-15-06/2-20-17389 od 14. siječnja 2021. donesenim po službenoj dužnosti u obnovi postupka, poništeno je rješenje istog tijela KLASA: UP/I 140-03/16-03/03103395369, URBRO...

16
Us I 629/2023-3; 10.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Odlukom Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Republike Hrvatske (dalje: Odluka SAFU o utvrđenim nepravilnostima), KLASA: 910-01/14-01/85, URBROJ: 358-04-21-3900 od 20. siječnja 2022., utvrđene su određene nepravilnosti uočene prilikom provjere prihv...

17
Us I 704/2023-3; 10.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Centra za socijalnu skrb Velika Gorica, KLASA: UP/I-551-08/21-01/11, URBROJ: 238-53-03/02-21-08 od 8. travnja 2021. odbijen je zahtjev tužiteljice radi priznavanja prava na osobnu invalidninu iz razloga što je Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu re...

18
Us I 2545/2023-2; 9.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 7. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-870 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

19
Us I 2547/2023-2; 9.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 7. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-875 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

20
Us I 2550/2023-2; 9.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 7. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-873 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

21
Us I 2554/2023-2; 9.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 7. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-871 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

22
Us I 2538/2023-2; 8.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava O.-b., Policijska postaja B. M. dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje Broj: 511-07-25-23-1, UP/-216-01/23-03/323 od 3. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne novine broj 133/2...

23
Us I 2540/2023-2; 8.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava O.-b., Policijska postaja B. M. dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje Broj: 511-07-25-23-1, UP/-216-01/23-03/322 od 3. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne novine broj 133/2...

24
Us I 2564/2023-2; 8.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava k., Policijska postaja S., dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje KLASA: 216-01/23-03/318, URBROJ: 511-05-11-23-1 od 2. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne novine broj 133/2...

25
Us I 2565/2023-2; 8.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava k., Policijska postaja S., dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje KLASA: 216-01/23-03/319, URBROJ: 511-05-11-23-1 od 2. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne novine broj 133/2...

26
Us I 2566/2023-2; 8.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava k., Policijska postaja S., dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/320, URBROJ: 511-05-11-23-1 od 2. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne novine broj ...

27
Us I 838/2023-2; 3.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Zagreb, Odjela za zdravstveno osiguranje - 1, KLASA: UP/I-502-08/21-01/860, URBROJ: 338-21-02-01-22-09 od 16. ožujka 2022. odbijen je zahtjev tužiteljice da joj se prizna pravo na naknadu troškova prijevoza od...

28
Us I 924/2023-2; 3.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Zagreb, KLASA: UP/I-502-03/22-02/30, URBROJ: 338-21-02-02-22-8 od 12. srpnja 2022. tužitelju ozljeda od 20. listopada 2021. pod dijagnozama šifri prema MKB klasifikaciji: S83.1 (iščašenje, dislokacija koljena...

29
Us I 679/2023-3; 31.7.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave sisačko-moslavačke, broj: 511-10-01-UP/I-4-1/21 od 14. veljače 2022. odlučeno je da je tužiteljica, raspoređena na radno mjesto voditelja smjene na graničnom prijelazu, u zvanju viši policijski naredni...

30
Us I 806/2023-3; 31.7.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Zagreb, Odjela za zdravstveno osiguranje - 1, KLASA: UP/I-502-06/22-05/686, URBROJ: 338-21-02-01-22-02 od 4. ožujka 2022. odbačen je zahtjev tužiteljice kao skrbnice S. L., rođenog ...., za priznavanje prava n...

31
Us I 231/2023-3; 28.7.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Dana 6. travnja 2021. kod Upravnog suda u Zagrebu zaprimljena je tužba tužitelja G. K. protiv tuženika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, radi nepravilnosti u postupku izbora i zaposlenja na neodređeno vrijeme na radno mjesto Glavni tajnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodez...

32
Us I 891/2023-3; 28.7.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Dana 1. rujna 2022. zaprimljena je kod Upravnog suda u Zagrebu, kao stvarno i mjesno nadležnog Suda, tužba tužiteljice te je ista dostavljena tuženiku na odgovor, a tuženik je dostavio tom Sudu odgovor dana 27. rujna 2022. 2.  Navedena tužba je rješenjem Predsjednice Visokog upravnog suda Repub...

33
Us I 1629/2023-6; 1.6.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Klasa: UP/II-102-05/21-01/159, Urbroj: 344-116/2-21-11 od 28. srpnja 2021. odbijena je žalba izjavljena na rješenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, P. s. Z., Klasa: UP/I-102-05/08-01/5665, Urbroj: 251-...

34
Us I 511/2023-4; 31.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-562-02/22-01/8986, URBROJ: 522-4/1-1-2-22-2 od 12. prosinca 2022., odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, KLASA: UP/I-562-01/22-001/429, ...

35
Us I 973/2022-23; 31.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: UP/II-141-02/21-01/03376056045, Urbroj: 341-99-05/3-21- 9339 od 17. veljače 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Š....

36
UsI-2724/22-7; 29.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/22-01/327, URBROJ: 513-04-22-2 od 12. srpnja 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja ministarstva, Područnog ureda Z., Ispost...

37
Us I 171/2023-6; 29.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem KLASA: UP/I-335-03/22-01/3173, URBROJ: 2163-10/15-22-12 od 11. listopada 2022., donesenim u povodu zahtjeva brata tužiteljice N. S., ukinuto je rješenje KLASA: UP/I-335-03/17-01/141, URBROJ: 2163-03-12-02/1-17-4 od 31. ožujka 2017. kojim je bilo odobreno tužiteljici pruž...

38
Us I 1432/2022-8; 29.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-200-04/22-01/3214, URBROJ: 50439-03/43-22-07 od 28. studenoga 2022. odbijen je zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, KLASA: OGR-208-03/22-02/2847, URBROJ: 511-01-134-22-2 od 10. listopada 2022. za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj si...

39
Us I 209/2023-5; 25.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci, KLASA: UP/I 143-02/22-02/03413216446, URBROJ: 341-14-06/2-22-23553 od 13. prosinca 2022. tužiteljici je odbijen zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu s obrazloženjem da se dijete L.-E. Š. ne n...

40
Us I 407/2023-8; 24.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                  Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-034-04/22-01/291, URBROJ: 333-13-23-4 od 16. veljače 2023. odbijen je zahtjev tužiteljice za izdavanje odobrenja za samostalan rad za prvostupnika fizioterapeuta i upis u Registar prvostupnika fizioterapeuta, s obrazloženjem da tužitelj...

41
UsI-3248/21-5; 22.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/21-03/03102747339, URBROJ: 341-99-06/2-21-4334, broj spisa: 704626 od 30. kolovoza 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, Područnog ureda u S., KLASA: UP/I...

42
UsI-278/22-11; 22.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-112-07/21-01/789, URBROJ: 566-01/10-21-4 od 30. studenoga 2021. odbijene su žalbe izjavljene protiv ministarstva, KLASA: UP/I-112-02/21-01/68, URBROJ: 511-01-156-21-12 od 17. rujna 2021., protiv rješenja mini...

43
Us I 3783/2022-7; 22.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Tužiteljica je 20. prosinca 2022. podnijela tužbu radi ne donošenja rješenja o njezinoj žalbi od 22. travnja 2022., koju je podnijela Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske zbog ne donošenja odluke o njezinom zahtjevu za izdavanje potvrde (klauzule) izvršnosti na zaključa...

44
Us I 3828/2022-7; 22.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Tužiteljica je 22. prosinca 2022. podnijela tužbu radi ne donošenja rješenja o njezinoj žalbi od 22. travnja 2022., koju je podnijela Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske zbog ne donošenja odluke o njezinom zahtjevu za izdavanje potvrde (klauzule) izvršnosti na zaključa...

45
Us I 1768/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B., dostavila je ovome sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-561 od 3. svibnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temelj...

46
Us I 739/2023-2; 8.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-224-02/19-01/848, URBROJ: 511-01-20321-6 od 15. ožujka 2022. odbijen je zahtjev tužitelja (rođ. 16. svibnja 1982.), državljanina Republike Srbije, podnesen 10. travnja 2019., za primitak u hrvatsko državljanstvo pozivom na osnovu iz članka 16. stavka 1. Zakona o hr...

47
Us I 1333/2021-19; 5.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Lokacijskom dozvolom Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za prostorno uređenje, Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje, KLASA: UP/I-350-05/19-001/117, URBROJ: 251-13-21-1/008-20-9 od 20. srpnja 2020., uređeni su loka...

48
Us I 612/2023-4; 3.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Tužitelj u tužbi navodi da je 1. veljače 2023. zatražena od tuženika suglasnost za pokretanje disciplinskog postupka protiv zainteresirane osobe zbog osnovane sumnje da je počinila težu povredu službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona o policiji (Narodne novine broj:...

49
Us I 1696/2022-10; 2.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: 140-02/21-1/03249262116, URBROJ: 341-99-05/3-21-8457, broj spisa: 754230 od 5. svibnja 2022. odbijena je žalba tužiteljice izjavljene protiv rješenja zavoda, Područne službe u Z., KLASA: 140-02/21-01/0324926...

50
Us I 674/2023-2; 2.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                 Tužiteljica osporava zakonitost tuženikove odluke, KLASA: 940-06/20-01/01, URBROJ: 2140-02-22-10 od 28. ožujka 2022. godine. Tom je odlukom tužiteljica imenovana predsjednicom Z…. Krapinskozagorske županije i Grada Krapine. 2.                 Ne postoje pretpostavke za vođenje u...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a