Poredano po:

Broj dokumenata: 5050

1
Us I 1657/2023-7; 7.6.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                 Osporavanim rješenjem tuženika u tč. I., III. i IV. usvojen je prigovor tužitelja izjavljen na postupanje Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (dalje: SAFU) te je poništena Odluke o utvrđenim nepravilnostima KLASA: 910-01/14-01/85, U...

2
Us I 1277/2024-2; 22.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko- Posavske, Postaje granične policije Stara Gradiška KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-322 od 15. svibnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje S. I., državljaninu N., rođenom    ...

3
Us I 1238/2024-2; 20.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko- Posavske, Postaje granične policije Slavonski Brod KLASA: UP/I-216-01/24-03/407, URBROJ: 511-11-10-24-3 od 16. svibnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje F. A., državljaninu T., rođenom , ...

4
Us I 311/2024-9; 17.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 2. veljače 2024. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitosti rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/23-01/296, URBROJ: 513- 04-23-2 od 28. studenoga 2023. i rješenja o ovrsi Porezne uprave, Područnog ureda Šibenik KLASA: UP/I-415-02/2023-001/00911, URBROJ: 513-007...

5
Us I 3541/2023-6; 17.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U pravovremenoj tužbi tužiteljice podnesenoj 20. prosinca 2023. protiv rješenja tuženika Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Uprave ribarstva, KLASA: 324-01/21-01/1817, URBROJ: 525-12/744-23-3 od 29. ožujka 2023. godine, tužiteljica u bitnom navodi kako tužbu podnosi zbog pogrešno utvrđ...

6
Us I 1215/2024-2; 17.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, II. Policijske postaje Split, klasa: UP/I-216-04/24- 01/2091, urbroj: 511-12-24-24-3 od 16. svibnja 2024., donesenim po službenoj dužnosti državljaninu treće zemlje B. B., državljaninu T., rođ. .....

7
Us I 921/2024-4; 17.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U tužbi zaprimljenoj kod ovoga suda 8. travnja 2024., tužiteljica je u bitnom navela kako je rješenjem Zadarske županije, Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave, Odsjeka za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-944-18/20-01/03, ur...

8
Us I 3580/2023-6; 16.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Podneskom zaprimljenim kod ovog suda 15. svibnja 2024. tužitelj je po opunomoćeniku povukao tužbu u ovom upravnom sporu. 2.Sukladno odredbama članka 41. stavka 3. i članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21; dalje ...

9
Us I 2358/2023-7; 16.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 2 Poslovni broj: UsI-2358/2023-7 1.U pravovremenoj tužbi tužitelja podnesenoj 3. listopada 2023. godine protiv rješenja tuženika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-361-05/22-26/270, URBROJ: 531-07-1-3-2/1-23-3 od 21. kolovoza 2023., tuž...

10
Us I 867/2024-6; 16.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Podneskom od 14. svibnja 2024. tužitelj je obavijestio sud da povlači tužbu u konkretnom predmetu. 2. Prema odredbama članka 41. stavka 3. i 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., u daljnjem tekstu: ZUS) u sl...

11
Us I 1170/2024-33; 13.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U tužbi zaprimljenoj kod ovoga suda 28. srpnja 2022., tužitelji su tužbenim zahtjevom predložili sudu donijeti presudu kojom će poništiti rješenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: UP/II-350-05/21-02/74, URBROJ: 531-07-01-03/03-22-4 od dana 31. svibnja 2022...

12
Us I 1146/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko- Posavske, Postaje granične policije Stara Gradiška KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-295 od 3. svibnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje O. K., državljaninu T., rođenom …. s...

13
Us I 1149/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije Stara Gradiška, klasa: UP/I-216- 01/24-03/3, urbroj: 511-11-11-24-298 od 3. svibnja 2024., donesenim po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje A. K., državljaninu T , ...

14
Us I 1155/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Požeško- Slavonske, Policijske postaje Požega KLASA: UP/I-216-01/24-01/1985, URBROJ: 511-22-05-24-19 od 7. svibnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje I. M., državljaninu S., rođenom …. p. …., bez pr...

15
Us I 971/2024-4; 8.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U tužbi zaprimljenoj kod ovoga suda 16. travnja 2024., tužiteljica je u bitnom navela kako je 25. kolovoza 2023. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Odsjek u M. izdao građevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/19-01/000073, URBROJ: 2181/1-11-00-03/03-23-...

16
Us I 2309/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava s.-m., Postaja granične policije H. K., dostavila je ovome sudu 7. svibnja 2024., rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/393, URBROJ: 511-10-15-24-1 od 4. svibnja 2024.radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne nov...

17
Us I 693/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Tužitelj je putem pošte dana 30. travnja 2024. podnio tužbu ovom Sudu radi šutnje tuženika. 2.  Tužitelj u tužbi navodi da je temeljem čl. 66. Odluke o komunalnom redu Grada Vodnjana - Dignano od 21. lipnja 2022. podnio zahtjev radi davanja suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa od 12 m2 na...

18
Us I 1123/2024-2; 7.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, II. Policijske postaje Split, klasa: 216-01/23-03/39, urbroj: 511-12- od 1. svibnja 2024., donesenim po službenoj dužnosti državljaninu treće zemlje R. R., državljaninu A., rođ. …., ograničava se ...

19
Us I 2295/2024-2; 7.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava z., Policijska postaja S., dostavila je 7. svibnja 2024. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/24-03/395, Urbroj: 511-19-40-24-1 od 6. svibnja 2024. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja slobode kreta...

20
Us I 1727/2023-5; 6.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: NK-UP/I-211-03/23-07/1374, URBROJ: 511-08-23-23-1 od 26. svibnja 2023. tužitelju je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola broj …. Tuženik obrazlaže, u bitnome, da je uvidom u evidenciju utvrđeno da je tužitelj u razdoblju od 26. svibnja 2021. do 26. svibnja 2023...

21
Us I 2675/2023-10; 2.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 30. listopada 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-20/22-01/156, URBROJ: 513-04-23-2 od 14. rujna 2023. zbog, u biti, svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog propisano te pogre...

22
Us I 3417/2023-17; 2.5.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 13. prosinca 2023. podnijela ovom sudu tužbu, kojom je osporila zakonitost rješenja zakonitosti tuženika KLASA: UP/II-410-15/22- 01/132, URBROJ: 513-04-23-2 od 17. listopada 2023. zbog, u biti, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tvrdi da nije točno da o...

23
Us I 459/2024-6; 26.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U ovom upravnom sporu tužitelj je dana 12. veljače 2024., protiv uvodno označenog tuženika, podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, a koji sud se rješenjem poslovni broj: UsI-1093/24-2 od 13. veljače 2024. oglasio mjesno nenadležnim te je tužba ustupljena ovome sudu. Tužba je kod ovoga suda zaprimlj...

24
Us I 1385/2023-6; 25.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Tužitelj u tužbi navodi da je prvostupanjsko tijelo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Z. donijelo rješenje Klasa: UP/I 141-02/20-03/03531720679, Urbroj: 341-25-06/2-20-022696 od 15. studenog 2022. kojim se tužitelju odbija zahtjev za priznanje prava na invali...

25
Us I 1544/2023-8; 25.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Kod ovog suda je dana 12. lipnja 2023. zaprimljena tužba tužitelja, radi poništenja rješenja tuženika, broj: 511-12-19-UP/I-840/2022 od 20. prosinca 2022. 2.Citiranim rješenjem tuženika se pod točkom 1. tužitelju ukida i oduzima vozačka dozvola serijski broj: …, izdana u Policijskoj upravi Splits...

26
Us I 482/2023-11; 25.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/22-01/686, URBROJ: 338-01-06-05-22-02 od 13. prosinca 2022. odbijena je žalba izjavljena na rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., Područna služba K. K...

27
Us I 483/2023-12; 25.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/22-01/687, URBROJ: 338-01-06-05-22-02 od 16. prosinca 2022. odbijena je žalba izjavljena na rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., Područna služba K. K...

28
Us I 2576/2023-9; 25.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, Područne službe Pazin, KLASA: UP/I-504-03/23-01/129, URBROJ: 338-18-02-23-02 od 26. rujna 2023., odbijen je zahtjev tužiteljice, podnesen 6. rujna 2023., za priznavanja prava na naknadu troškova korišt...

29
Us I 2364/2023-9; 22.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 4. listopada 2023. podnijela ovom sudu tužbu, kojom je osporila zakonitost rješenja tužene KLASA: NK-UP/I-216-02/23-03/4955, URBROJ: 511-13-10-23-9 od 9. kolovoza 2023. zbog, u biti, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primijene materijalnog p...

30
Us I 3011/2023-8; 18.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 23. studenoga 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-23/23-01/114, URBROJ: 513-04-23-3 od 16. listopada 2023. i točke III izreke rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Split, Ispostave Kaštela KLASA: UP/I-416-02/2019...

31
Us I 623/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava požeško - slavonska, Policijska postaja Požega, dostavila je 16. travnja 2024. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-04/24-01/1692, Urbroj: 511-22-05-24-4 od 16. travnja 2024. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kr...

32
Us I 270/2024-7; 18.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 30. siječnja 2024. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-23/20-01-279, URBROJ: 513-04-22-2 od 13. lipnja 2022. i točke III. izreke rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Split KLASA: UP/I-416-02/2017-01/1863, URBROJ: 513-...

33
Us I 993/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-216-04/24-01/1644, URBROJ: 511-12-27-24-2 od 12. travnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje A. A., državljaninu T., rođenom … bez prijavljenog boravka i osiguranog smještaj, ograničava se sloboda kretanja ...

34
Us I 3258/2023-14; 16.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 9. veljače 2023. podnijela tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, nakon čega je spis 27. studenoga 2023. delegiran ovom sudu. Njome je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-14/22-01/58, URBROJ: 513- 04-22-2 od 22. prosinca 2022. i Porezne uprave, Područnog ure...

35
Us I 2677/2023-9; 16.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 30. listopada 2023. podnijela ovom sudu tužbu, kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-14/21-01/358, URBROJ: 513-04-23-2 od 12. rujna 2023. i Porezne uprave, Područnog ureda Split, Ispostave Kaštela KLASA: UP/I-410-23/2018-013/0002, URBROJ: 513-...

36
Us I 611/2024-2; 15.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava b.p., Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. stavak 4. Zak...

37
Us I 602/2024-2; 11.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška dostavila je 11. travnja 2024. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-273 od 5. travnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ogra...

38
Us I 603/2024-2; 11.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška, dostavila je ovome sudu navedeno rješenje, KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-274 od 5. travnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kre...

39
Us I 608/2024-2; 11.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška dostavila je 11. travnja 2024. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-279 od 5. travnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ogra...

40
Us I 609/2024-2; 11.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška, dostavila je ovome sudu navedeno rješenje, KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-280 od 5. travnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kre...

41
Us I 1908/2023-6; 11.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/22-02/406, URBROJ: 443-02-05-12-23-3 od 20. travnja 2023., naređeno je tužitelju kao investitoru da u roku 90 od dana primitka rješenja ukloni s istočne strane gospodarske građevine, bez građevinske dozvole dograđenu natkrivenu nadstrešnicu tlocrtnih dimenzij...

42
Us I 589/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 8. travnja 2024. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-04/24-03/341, URBROJ: 511-11-10-24-7 od 6. travnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ogran...

43
Us I 3489/2022-7; 10.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                Osporavanom odlukom o davanju prava zakupa na javnom vodnom dobru u 2022. godini na predmetu zakupa 31-3109-7, tuženika Hrvatske vode, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, klasa: 325-02/22-05/0000324, ur. broj: 374-21-6-22-385 od 21. rujna 2022. odabran je ponuditelj o...

44
Us I 592/2024-2; 9.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. s...

45
Us I 588/2024-2; 9.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 8. travnja 2024. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/24-02/341, Urbroj: 511-11-10-24-6 od 6. travnja 2024. radi sudske kontrole zakonitosti ograni...

46
Us I 590/2024-2; 9.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 8. travnja 2024. ovome Sudu rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-02/341, URBROJ: 511-11-10-24-8 od 6. travnja 2024., radi sudske kontrole zakonitost...

47
Us I 591/2024-2; 9.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.               Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je 08. travnja 2024. ovome Sudu svoje rješenje, KLASA: UP/I-216-04/24-01/523, URBROJ: 511-11-10-24-9 od 04. travnja 2024. (u daljnjem tekstu: p...

48
Us I 576/2024-7; 8.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Postaja granične policije Tovarnik i Policijska uprava bjelovarsko-bilogorske, Policijska postaja Bjelovar, dostavile su ovome sudu u izreci specificirana rješenja, radi sudske kontrole zakonitosti ogranič...

49
Us I 583/2024-2; 8.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.               Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je 05. travnja 2024. ovome Sudu svoje rješenje, KLASA: UP/I-216-01/24-03/340, URBROJ: 511-11-10-24-1 od 03. travnja 2024. (u daljnjem tekstu: p...

50
Us I 584/2024-2; 8.4.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava b.p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. stavak 4. Zakona o str...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a