Poredano po:

Broj dokumenata: 6967

1
Usoz-104/19-6; 29.11.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić-Zaninović i Marine Kosović-Marković, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, ...

2
Usoz-113/20-6; 29.11.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić Zaninović i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, radi ocjene zakonitos...

3
UsII-318/21-6; 16.11.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Gordane Marušić-Babić, članica vijeća, te sudskog savjetnika Filipa Mihaljevića, zapisničara u upravnom sporu tužitelja T. Y. I. S.V.T., A.S. Ü. M. S., C./A., kojeg z...

4
UsII-197/21-7; 27.10.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš i Sanje Štefan, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Tomislava Jukića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Županijska uprava za ceste V. županije,...

5
Usoz-103/20-5; 25.10.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić Zaninović i Biserke Kalauz, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, radi ocjene zakonitosti općeg a...

6
Usoz-71/19-7; 25.10.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić-Zaninović i Biserke Kalauz, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom ...

7
Usž 1156/2019-4; 14.10.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-310-01/11-03/145, urbroj: 526-03-03-01/1-13-12 od 6. veljače 2013. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika odbačen je zahtjev tužitelja od 3. lipn...

8
Usž 3598/2021-2; 14.10.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Rješenjem prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je prijedlog tužitelja za izdavanje privremene mjere kojom bi se privremeno odgodilo izvršenje pobijanog rješenja do pravomoćnog okončanja ovog upravnog spora. U točki II. izreke odbijen je prijedlog tužitelja za odgodnim učin...

9
Usž 2335/2021-2; 6.10.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, Uprave za tržite rada i zapošljavanje, Sektora za politiku zapošljavanja, Službe za normativno uređ...

10
Usž 3019/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-552-06/21-02/2, urbroj: 524-11-01/3-21-2 od 16. veljače 2021. i radi naknade troškova upravnog spora. 2.              Navedenim rješenjem tuženika od 16. veljače 2021. odbijena je žalba tužite...

11
Usž 3856/2020-3; 30.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženice, KLASA: UP/II-363-03/18-02/26, URBROJ: 2117/1-09/5-18-2, od 28. rujna 2018. godine, kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o ovrsi Grada D., Upravnog odjela za komunalne djelatnost...

12
Usž 4673/2020-2; 30.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi oglašavanja ništavim, odnosno poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/I-325-01/17-02/355, urbroj: 517-17-11 od 26. rujna 2017. Navedenim rješenjem tuženika u točki I. izreke utvrđeno je da zemljišna čestica upisana u zk.u...

13
Usž 1610/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja kao nedopuštena, pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točku 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.; dalje: ZUS). 2. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio ža ...

14
Usoz-79/20-13; 27.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Gordane Marušić-Babić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, radi ocjene zakonitosti...

15
Usoz-82/20-13; 27.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović i Gordane Marušić Babić, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, pov...

16
Usoz-87/20-8; 27.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Gordane Marušić-Babić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, radi ocjene zakonitosti...

17
Usoz-99/20-6; 27.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Gordane Marušić-Babić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, radi ocjene zakonitosti...

18
Usž 549/2021-2; 24.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-362-02/19-02/759, URBROJ: 443-02-03-23/26-20-7 od 15. travnja 2020. (točka 1. izreke), a rješenjem istog upravnog suda je odbijen prijedlog tužitelja za određivanje odgod...

19
UsII-151/21-5; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga Suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Lane Štok, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski telekom d.d., Z., kojeg zastu...

20
Usž 528/2020-2; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/18-26/819, urbroj: 531-05-2-2-19-2 od 21. siječnja 2019., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja  o izvedenom stanju U...

21
Usž 332/2021-2; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je revizija tužiteljice podnesena protiv odluke ovog Suda. 2.              Protiv navedenog rješenja tužiteljica je podnijela žalbu kojom osporava zakonitost osporenog rješenja. Smatra da upravni sud nije bio ovlašten odbiti zahtjev, obzirom da...

22
Usž 1568/2021-2; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje odluke tuženika, broj: 711-I-735-5-308-18/20-08-17 od 22. studenog 2019., kao i njegov zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Odlukom tuženika utvrđeno je da je tužitelj istovremeno obn...

23
Usž 2382/2021-2; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja podnesena iz razloga što tuženik nije na zakonom propisani način odlučio o zahtjevu tužitelja od 22. siječnja 2019. kojim je tražio da mu se kao zainteresiranoj osobi prizna status stranke u postupku davanja nekretnina u zak...

24
Us II 267/2021-7; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Povjerenika za informiranje od 1. srpnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske, klasa: UP/I-008-01/20-07/09, urbroj: 50302/28-20-1 od 7. rujna 2020., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za ostvarivanje prava na pristup in...

25
Us II 289/2021-7; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu radi poništenja rješenja tuženika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/II-034-02/21-01/406, urbroj: 354-01/21-16 od 27. srpnja 2021. 2. Navedenim rješenjem tuženika povodom žalbe tužitelja poništena je odluka o odabiru br. 43-V-4/19-gr ...

26
Usž 832/2020-3; 17.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 6 UsI-606/2019-13 od 12. prosinca 2019., (točkom I izreke) odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/I-323-04/19-01/10, URBROJ: 525-11/1031-19-1 od 21. ožujka 2019. (točkom I), kojim je naređeno tuž...

27
Usž 2337/2021-2; 17.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužiteljice je odbačena temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS). 2.              Tužiteljica u žalbi navodi da je sud već zaprimio rješ...

28
Usž 941/2021-2; 17.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-381-05/18-010/0095, URBROJ: 559-04/2-19-012/AKol od 7. siječnja 2019. kojim je odbačena tužiteljeva prijava industrijskog dizajna broj D20180095A, radi propu...

29
Usž 2902/2021-3; 16.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva, KLASA: UP/II-381-08/19-010/0001, URBROJ: 559-07/1-19-002/VŽ, broj žalbenog predmeta: VZ20190001. 2.              Navedenim rješenjem odbij...

30
Usž 2089/2021-2; 16.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/19-01/358, urbroj: 514-05-02-01-02/15-19-02 od 4. prosinca 2019. Istom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora te je tužitelju nal...

31
Usž 4830/2020-2; 15.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom poništena su porezna rješenja kojima je tužitelju utvrđen porez na promet nekretnina u iznosu od 52.851,96 kuna te je naloženo tuženiku da tužitelju nadoknadi troškove upravnog spora u iznosu od 6.250,00 kuna.               Protiv označene presude tuženik je podnio žalbu z...

32
Usž 110/2021-3; 15.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, Klasa: UP/II-336-02/17-01/41, Urbroj: 526-09-01-01/3-17-2 od 14. prosinca 2017. kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.               Rješenjem tuženika od 14. prosinca 2017. odbijena je žalba tuž...

33
Us II 263/2021-7; 15.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Tužena Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) pobijanim rješenjem je kao neosnovanu odbila tužiteljevu žalbu izjavljenu protiv dokumentacije o nabavi kao i njegov zahtjev na naknadu troškova žalbenog postupka. 2. Tužitelj je podnio upravnu tužbu ko ...

34
Usž 120/2021-2; 14.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4594/18-20 od 5. listopada 2020., odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Samostalne službe za drugostupanjski postupak, klasa: UP/II-552-02/18-05/2, urbroj: 5...

35
Usž 175/2021-2; 14.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-480/19-10 od 22. listopada 2020. poništeno je rješenje tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-03/18-01/1062, urbroj: 338-01-21-19-02 od 10. siječnja 2019. i rješenje Hrvatskog zavoda za zdravs...

36
Usž 150/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Upravnog suda u Rijeci odbačena je tužba tužitelja na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17., dalje: ZUS). 2.         ...

37
Usž 2071/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/I-224-02/17-01/3237, urbroj: 511-01-203-18-5 od 15. srpnja 2019., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za primitak u hrvatsko državljanstvo. 2.              Tužitelj u žalbi ...

38
Us II 264/2021-6; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika odbačena je, zbog nedostatka pravnog interesa, žalba tužitelja izjavljena protiv odluke o poništenju postupka javne nabave naručitelja Centra za gospodarenje otpadom K. ž. K. d.o.o. (dalje: naručitelj), broj: 58-1/2021 od 25. lipnja 2021., u otvorenom ...

39
Usž 2588/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda obustavljen je upravni spor koji je tužitelj inicirao zbog propuštanja postupanja tuženika po njegovom zahtjevu za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Spor je obustavljen jer je 21. siječnja 2021. tuženik obavijestio sud da je odlučio o ...

40
Usž 267/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-224-02/18-01/2165, URBROJ: 511-01-203-18-2 od 2. travnja 2019. (točka I izreke) te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II izreke). 2. Predmetnim ...

41
Us II 256/2021-6; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatske odvjetničke komore (dalje: HOK), broj 6522/20-2 od 5. studenog 2020., kojim je HOK odbacio zahtjev tužitelja da mu se omoguće preslike zapisnika sa sjednica I. i Upravnog odbora navedenog tijela jav ......

42
Us II 265/2021-8; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženice KLASA: UP/II-034-02/21-01/512, URBROJ: 354-01/21-9 od 21. lipnja 2021., je u povodu žalbe zainteresirane osobe C. d.o.o., poništena odluka o odabiru Državne geodetske uprave od 17. svibnja 2021., donesena u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2021/S 0F2-0010857, p ....

43
Usž 1731/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-371-01/19-01/47, URBROJ: 510-05-01-01/01-19-03 od 28. studenog 2019. godine. 2. Rješenjem tuženika je odbijena tužiteljeva žalba izjavljena protiv rješenja Ureda državne upr ...

44
Usž 2154/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/20-01/08, urbroj: 2178/1-03-02/07-21-15 od 14. siječnja 2021., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno red...

45
Usž 323/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-362-02/20-02/396, URBROJ: 443-02-02-13/3-20-03 od 30. travnja 2020. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke)...

46
Usž 386/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/17-01/240, urbroj: 514-05-02-01-02/15-19-03 od 25. rujna 2019., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja G. Z. , Gradskog ureda za imovinsko-pravne ...

47
Usž 527/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je odbijen tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-361-03/19-02/532, URBROJ: 531-09-2-2-20-2 od 3. travnja 2020., kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv građevinske dozvole Splitsko - dalmatinske županije, Grada Splita, Upravnog odjela za p...

48
Usž 547/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je odbijen tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/I-362-02/19-02/00222, URBROJ: 443-02-03-13-1-20-06 od 16. ožujka 2020., kojim je tužiteljici naređeno da u roku od 90 dana dostave rješenja ukloni prizemnu dogradnju tlocrtnih dimenzija 4.20 x 4.10 m, konstr...

49
Usž 601/2021-3; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za oglašavanje ništavim, odnosno poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-325-01/17-02/355, URBROJ: 517-17-9 od 26. rujna 2017. kojim je utvrđeno da katastarska čestica, upisana u posjedovni list br. 342, katastarsk...

50
Usž 854/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je odbijen tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/I-362-02/20-02/347, URBROJ: 443-02-02-19/7-20-4 od 7. svibnja 2020., kojim je tužitelju naređeno da u roku od 15 dana od primitka rješenja, ukloni građevinu tlocrtnih dimenzija 5,20 m x 5,0 m, visine prizeml...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a