Poredano po:

Broj dokumenata: 8720

1
Usž 3302/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-112-02/22-01/1, URBROJ: 2158-12-22-1 od 7. ožujka 2022. kojim je odbijena tužiteljeva žalba izjavljena protiv rješenja Općine Č., Upravnog odjela za up...

2
Usž 3419/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-034-4/21-02/11, URBROJ: 333-13-21-3 od 30. srpnja 2021. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fi...

3
Usž 3222/2021-4; 4.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda, točkom I izreke, poništeno je rješenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: UP/II- 555-05/20-03/55, URBROJ: 524-08/3-21-1 od 4. siječnja 2021.Točkom II izreke presude poništeno je rješenje Centra za socijalnu sk...

4
Usž 1239/2022-3; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 7 UsI-3299/21-2 od 13. prosinca 2021. odbačena je tužba te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.               Tužitelj je podnio žalbu protiv rješenja zbog pogrešne primjene materijalnog i procesnog prava...

5
Usž 3287/2022-3; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-342-12/21-1/24940, URBROJ: 530-2-1-2-2-1-21-2 od 18. prosinca 2021. kojim je određen upis brisanja brodice u vlasništvu tužitelja. 2.              Proti...

6
Usž 1582/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: UP/II-040-01/20-02/04, urbroj: 514-04-01-01/1-20-02 od 25. studenog 2020. (točka I. izreke) te se odbija zahtjev tužitelja za naknadu troško...

7
Usž 3574/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci poništeno je rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/16-01/101, urbroj: 513-04-20-2 od 6. studenoga 2020. te rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda I., P., ...

8
Usž 3504/2022-4; 27.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 3Usi-8/2022-8 od 18. kolovoza 2022. odbijen je zahtjev tužitelja za izvršenje presude tog suda poslovni broj 3Us I-392/2022-13 od 12. svibnja 2022. 2.              Navedenom presudom je bilo poništeno rješenje tuženika Ministarstva ob...

9
Usž 1966/2022-3; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Državnog inspektorata, Sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/I-336-02/20-01/41, urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 30. travnja 2020.,  a točkom II. izreke odbijen je zahtjev ...

10
Usž 2189/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/21-01/57, urbroj: 513-04-21-2 od 25. kolovoza 2021. i rj...

11
Usž 3079/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 5 UsI-238/2022-6 od 2. svibnja  2022. odbačena je tužba tužitelja kojom je isti zatražio poništenje rješenje tuženika, klasa: 406-01/21-01/41, urbroj: 2125/03-02-22-12 od 14. siječnja 2022., kojim je odbačen, kao nedopušten, prigovor t...

12
Usž 3105/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:  8 UsI-706/22-6  od 8. lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-10/21-01/801, urbroj: ...

13
Usž 3115/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u  Splitu poslovni broj: 8 UsI-508/22-10 od 18. svibnja 2022.  odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži  poništenje rješenja  Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda S., klasa: UP/I-471-01/22-11/1, urbroj...

14
Usž 3151/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:  6 Us I-1896/21-7 od 29. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/19-01/359, urbroj...

15
Usž 1483/2022-3; 20.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, broj: 511-19-40/9-UP/I-1078/4-2019 od 2. kolovoza 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporavanim rješenjem tuženika, ispravljenim rješenjem istog tijela, broj: ...

16
Usž 82/2022-3; 20.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom upravnog suda poništena su rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/20-01/564, URBROJ: 338-01-06-05-20-02  od 31. kolovoza 2020. i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., KLASA: UP/I-502-03/20-02/29, URBROJ...

17
Usž 2225/2022-2; 15.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-710-06/21-01/04, urbroj: 514-03-02-03/01-21-03 od 22. veljače 2021. godine kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene presude tužite...

18
Usž 1484/2022-3; 14.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave k., Broj: 511-05-06-01-02-UP/I-11/133-2021 od 13. prosinca 2021. 2.              Osporenim rješenjem tuženika točkom 1. izreke odjavljuje s...

19
Usž 2605/2022-2; 14.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-15/20-01/11, urbroj: 513-04-20-2 od 11. svibnja 2020. godine. 2.              Ospo...

20
Usž 970/2022-3; 14.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/19-01/124, urbroj: 513-04-21-2 od 8. listopada 2021. godine i rješenj...

21
Usž 600/2022-2; 13.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje točke IV. izreke rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-06/19-01/61, URBROJ: 338-01-06-05-19-03 od 29. ožujka 2019. Točkom II. izreke ...

22
Usž 2791/2022-3; 7.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-342-14/20-01/31, urbroj: 530-04-5-3-20-2 od 17. prosinca 2020. te je prvostupanjski sud rješenjem odbio prijedlog tužitelja za prekid spora (točka I. izreke rješenja) i odbio zahtjev tužitelja ...

23
Usž 3081/2022-3; 7.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1284/21-7 od 26. svibnja 2022. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-18/18-01/660, urbroj: 513-04-21-5 od 1. travnja 2021. i rješenje Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda V., Ispostave V., klasa: UP/I...

24
Usž 3082/2022-2; 7.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 25 UsI-3650/2021-6 od 27. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II- 415-01/21-01/88, urbroj: 513-04-21-2 od 27. listopada 2021. i rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezne uprave, Po...

25
Usž 4066/2021-4; 6.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II 141-06/19-01/03558270073, URBROJ: 341-99-05/3-19-7713 od 20. studenog 2019. (točka I izreke), poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Z., KLASA: UP/I 141-06/19-01/03558270073, U...

26
Usž 2699/2021-3; 23.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/20-01/03309660295,  URBROJ: 341-99-05/3-20-2944 od 6. svibnja 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u P.1-P.2, KLASA: UP/I 140...

27
Usž 1924/2022-2; 23.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženog KLASA: UP/II-502-04/20-01/102, URBROJ: 338-01-06-05-20-03 od 3. rujna 2020.  te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora i troška sudske pristojbe. 2.            ...

28
Usž 2622/2022-2; 18.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica zahtijevala poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: NK-UP/II-114-04/21-02/104, URBROJ: 511-01-158-21-4 od 24. rujna 2021. kojim je odbijena tužiteljičina žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja KL...

29
Usž 1640/2022-3; 8.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Ministarstva rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: UP/II-552-06/21-01/8, URBROJ: 524-11-01/3-21-2 od 4. kolovoza 2021. godine i rješenja Centra za socijalnu skr...

30
Usž 3284/2021-4; 4.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je dio tužbenog zahtjeva za poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-410-23/19-1/321, URBROJ: 513-4-20-3 od 2. srpnja 2020. kojim je odbijena tužiteljeva žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja KLASA: UP/I-415-7/19-6/74, URBROJ: 25...

31
Usž 1782/2022-2; 4.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-102-05/21-01/116, urbroj: 344-68/6-21-02 od 24. lipnja 2021. godine i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Z., klasa: UP/I-102-05/21-01/998, urbroj: 251-67...

32
Usž 2496/2022-2; 28.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je dio tužbenog zahtjeva kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-410-18/20-01/758, URBROJ: 513-04-20-2 od 14. prosinca 2020. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja KLASA: UP/...

33
Usž 1128/2022-7; 22.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačena je tužba kojom tužitelji traže poništenje obavijesti načelnika Sektora za nadzor građenja Državnog inspekorata Republike Hrvatske, Službe podrške radu građevinske inspekcije, KLASA: 362-02/20-28/470, URBROJ: 443-01-15-04-21-6 od 29. o...

34
Usž 2581/2022-2; 22.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-224-02/19-01/4974, URBROJ: 511-01-203-20-4 od 25. kolovoza 2020., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za primitak u hrvatsko državljanstvo. 2.              Tužitelj u žalbi, u bitnome, n...

35
Usž 2851/2022-2; 22.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-224-02/19-01/4974, URBROJ: 511-01-203-20-4 od 25. kolovoza 2020., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za primitak u hrvatsko državljanstvo. 2.              Tužitelj u žalbi, u bitnome, n...

36
Usž 2562/2022-3; 21.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je kao nedopuštena tužba koju je tužitelj podnio iz razloga što tuženik nije u zakonom propisanom roku odgovorio na njegov zahtjev kojim je tražio pravno mišljenje, tumačenje članka 385. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima t...

37
Usž 1643/2022-3; 21.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-540-02/20-06/138, urbroj: 534-03-3-2/10-21-5 od 9. lipnja 2021. godine kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene pre...

38
Usž 1564/2022-3; 21.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja kao nedopuštena, pozivom na odredbu članka 30. stavak 1. točke 2. i 7. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. - dalje: ZUS). 2.              Protiv n...

39
Usž 1908/2022-3; 21.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u kojem traže poništenje rješenja tuženika, broj: 511-03-06/1-UP/I-7/6-2020 od 1. ožujka 2020. 2.              Protiv navedene prvostupanjske presude tužitelji su podnijeli zbog svih razloga propisani...

40
Usž 1778/2020-3; 20.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je kao neuredna tužba tužitelja izjavljena putem elektroničke pošte. 2.              Protiv navedenog rješenja prvostupanjskog suda tužitelj je izjavio žalbu u kojoj se pozvao na odredbu članka 29. i 49. Zakona o upravnim sporovima  smatrajući ...

41
Usž 2928/2022-2; 19.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj:  UsI-2055/20-32 od 28. veljače 2022. odbačen je zahtjev zainteresirane osobe za naknadu troškova upravnog spora kao nepravovremen. 2.              Protiv navedenog rješenja žalbu je podnijela zainteresirana osoba zbog bitne ...

42
Usž 1621/2022-2; 19.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Drugostupanjskog disciplinskog suda klasa: UP/II-114-04/20-02/107, urbroj: 511-01-158-21-5 od 28...

43
Usž 1868/2022-2; 15.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, broj: 511-09-33/12-UP/I-435-2021 od 26. srpnja 2021. (točka I. izreke) te je tužitelj odbijen sa zahtjevom  za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke). 2.              Navedenim rješenjem tuženi...

44
Usž 2443/2022-2; 15.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-932-07/20-07/313, URBROJ:541-11/5-21-2 od 8. lipnja 2021. i zahtjev za naknadu troškova spora. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grads...

45
Usž 4600/2021-2; 15.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Upravnog suda u Rijeci obustavljen je upravni spor (točka I. izreke), tuženiku je naloženo da tužiteljima naknadi troškove upravnog spora u iznosu od 3.125,00 kuna u roku od 60 dana od dana dostave pravomoćne odluke o troškovima upravnog spora (točka II. izreke)...

46
Usž 2155/2022-3; 15.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/21-02/62, urbroj: 531-07-01-03/02-21-4 od 29. travnja 2021. i rješenja Š.-k. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Sjediš...

47
Usž 4289/2020-3; 14.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda, pod točkom I. izreke, odbijeni su tužbeni zahtjevi za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/15-01/637, urbroj: 514-05-02-01-02-19-04 od 8. veljače 2019. i djelomičnog rješenja prvostupanjskog tijela, Ureda državne uprave u...

48
Usž 2390/2022-2; 14.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/I-050-02/21-01/27, urbroj: 443-01-18-21-1 od 13. rujna 2021. Tim rješenjem odbijen je prigovor tužiteljice podnesen protiv obavijesti Državnog inspektorata, Područnog ure...

49
Usž 2398/2022-2; 14.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, broj: 511-07-18/09-UP/I-2742/2-2020.SS od 19. studenog 2021. (točka I. izreke), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora (točka II. izreke). Rješenjem tuženik...

50
Usž 1563/2022-3; 13.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:  7 UsI-2186/21-8 od 21. prosinca 2021. odbačena je tužba tužitelja i u međuvremenu preminule P. G. izjavljena protiv Grada M., zbog nedonošenja odluke o ništavosti rješenja skupštine Općine M., broj: 01-4243/1-1965 od 28. lip...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a