Poredano po:

Broj dokumenata: 10156

1
Usž 516/2023-3; 25.10.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja, KLASA: UP/I-342-12/21-01/21296, URBROJ: 530-02-1-2-2-1-21-2 od 18. prosinca 2021. kojim je određen upis brisanja brodice oznake DB …, NIB: …, u vlasništvu tužitel...

2
Usž 2118/2023-2; 18.10.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 143-02/22-01/03315163107, URBROJ: 341-99-05/3-22-2348 od 27. rujna 2022. 2.              Osporenim rješenjem tu...

3
Usž 2574/2022-3; 11.10.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Us I-940/21-7 od 4. svibnja 2022. odbijen je zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-550-06/20-07/60, URBROJ: 524-10-2/17-21-2 od 3...

4
Usž 1675/2023-2; 11.10.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-03/21-01/32, URBROJ: 238-11-03/2-22-03 od 25. travnja 2022. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev tužiteljice za naknadu troškova upravnog spora (točka II izreke). 1...

5
Usž 3772/2022-3; 11.10.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-380/2022-6 od 14. srpnja 2022. odbijen je zahtjev za poništenjem rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/II-351-02/21-13/46, URBROJ: 517-14-03-21-2 od 11. veljače 2022. i rješenja Državnog inspektorata, Služb...

6
Usž 3602/2022-2; 4.10.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-363-01/21-01/05, URBROJ: 2196/1-09- 21-2 od 25. listopada 2021. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troškova upravnog spora (točka II. izreke)....

7
Usž 1767/2023-2; 27.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-1253/2022-7 od 28. veljače 2023. odbijen je tužbeni  zahtjev za poništenje rješenje tuženika, KLASA: UP/II-562-02/22-01/7896, URBROJ: 522-4/1-1-2-22-2 od 3. listopada 2022. i rješenja O.-b. županije, Upravnog odjela za zdravstvo, ...

8
Usž 3994/2022-2; 27.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-03/21-02/267, URBROJ: 531-07-01-03/05-21-2 od 23. lipnja 2021. (točka I izreke). Točkom II izreke odbijen je zahtjev tužitelja za naknadom troškov...

9
Usž 4216/2022-2; 27.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-562-02/21-01/1961, URBROJ: 522-4/1-1-1-22-6 od 18. svibnja 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja P.-s. županije, Upravnog odjela za dru...

10
Us II 116/2023-6; 21.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Tužena Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) je pobijanim rješenjem odbacila žalbe tužitelja kao neuredne. 2.              Tužitelj je protiv Državne komisije podnio tužbu kojom osporava zakonitost te zahtijeva poništavanje rješenja koje je don...

11
Usž 3519/2022-2; 21.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/19-26/488, urbroj: 531-09-2-19-2 od 24. lipnja 2019. (točka I. izreke), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora (točka II. izreke). Rješenjem tužen...

12
Usž 2030/2023-3; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, KLASA:  UP/I-343-06/22-01/149, URBROJ: 376-03-01-22-01 od 27. listopada 2022. te za nalaganje tuženiku da tužitelju naknadi...

13
Usž 327/2023-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/20-01/269, URBROJ: 338-01-06-05-21-17 od 26. travnja 2021. i rješenja Hrvatskog zavoda z...

14
Usž 317/2023-2; 14.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/19-01/155, URBROJ: 513-04-22-4 od 14. veljače 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Ministarstva financija, Carinske upra...

15
Usž 1943/2023-2; 14.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Drugostupanjskog suda Carinske uprave od 9. svibnja 2023. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena pro...

16
Usž 2250/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/22-03/03048095361, URBROJ: 341-99-06/2-22-331 od 18. siječnja 2022. 2.              Osporenim rješenje...

17
Usž 2145/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Klasa: UP/II-562-02/21-01/847, urbroj: 522-4/1-1-1-22-6 od 30. rujna 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja P.-s. županije, Upravnog odjel...

18
Usž 2428/2022-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje privremene odluke tuženika o obnovi potresom oštećene postojeće višestambene zgrade KLASA: UP/I-000-06/21-05/14, URBROJ:531-04-2-21-3 od 19. ožujka 2021. te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upra...

19
Usž 1385/2023-3; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačena je tužba tužitelja izjavljena protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-05/22-01/11, URBROJ: 2117-09/5-22-3 od 7. studenog 2022., kojim je, po žalbi D. L., poništeno rješenje Grada D., Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet...

20
Usž 1664/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom Upravnog suda u Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-295/2021-21 od 2. ožujka 2023., poništena su rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Z., KLASA: UP/II 141-02/20-01/03315586506, URBROJ: 341-99-05/3-20-8767 od 31. prosinca 200...

21
Usž 3751/2022-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica za poništenje rješenje tuženika, KLASA:UP/II-361-03/21-02/36 URBROJ: 531-07-01-03/06-22-2 od 28. siječnja 2022., kojim je odbijena žalba tužiteljica izjavljena na rješenje S.-d. županije, Upravnog...

22
Usž 3786/2022-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja D.-n. županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, KLASA: UP/II-363-03/20-02/58, URBROJ: 2117/1-09/5-21-2 od 10. ožujka 2021. godine. 2.         ...

23
Usž 3867/2022-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Državnog inspektorata, Područnog ureda R., Službe građevinske inspekcije, Ispostave u P1., KLASA: UP/I-362-02/21-02/48, URBROJ: 443-02-02-17-22-13 od 28. siječnja 2022. te se, ujedno, ...

24
Usž 2046/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Prvostupanjskom presudom točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje točke I. rješenja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Službe farmaceutske inspekcije Samostalnog sektora za inspekcije u zdravstvu, klasa: UP/I-520-02/22-02/16, urbroj: 534-09-2/22-01 od 31. ...

25
Us II 144/2023-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Tužitelji su pravovremeno Upravnom sudu u Splitu podnijeli tužbu, kojom osporavaju zakonitost odluke tuženika, poslovnog broja: O-95-091/03-22/BB od 28. ožujka 2022. (rješenje), kojim je odbijen zahtjev I. b. d.d. za izdavanje prethodne suglasnosti M. B. za obavljanje funkcije člana ...

26
Usž 3211/2022-4; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-034-02/21-23/74, urbroj: 529-06-03-02-02/1-21-2 od 15. listopada 2021. i rješenja P.-g. županije, klasa: UP/I-335-03/21-02/15, urbroj: 2170/1-08-02/14-21-4 od ...

27
Usž 1695/2023-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/22-0002/0009, urbroj: 2181/1-10-15-22-0002 od 12. svibnja 2022. i rješenja Općine Z., klasa: 363-03/22-03/3, urbroj: 2181-54-03-22-1 od 1. veljače 2022....

28
Usž 2091/2023-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbijen je prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe protiv presude istog suda, poslovnog broja: UsI-695/2022-8 od 23. veljače 2023., kojom je odbijena tužba tužitelja radi poništenja r...

29
Usž 1430/2022-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-551-04/21-05/3, urbroj: 524-11-01/1-21-2 od 27. siječnja 2021., te je odbijen zahtjev tužiteljice za naknadu troška upravnog spora. 2.       Rješenjem tuženika odbijena je žalba t...

30
Usž 4068/2022-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke poništeno je rješenje Višeg službeničkog suda, klasa: UP/II-114-02/22-01/19, urbroj: 514-31-22-02 od 2. ožujka 2022. u dijelu u kojem je odbijena žalba tužiteljice protiv točke IV. rješenja Službeničkog suda u P.-g. županiji, klasa: UP...

31
Usž 665/2022-2; 7.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-342-22/19-01/25, urbroj: 530-03-1-1-1-20-2 od 22. listopada 2020. te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je ...

32
Usž 2262/2023-2; 7.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 4. i 7. Zakona o upravnim sporovima  ("Narodne novine", broj 20/10., 143/12. i 152/14.,29/17. i 110/21.), jer je utvrđeno da ne postoje pretpostavke za vođenje upravnog spora. 2.  ...

33
Usž 812/2022-2; 7.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi oglašavanja ništavim i poništenja rješenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: UP/II-363-02/21-01/7, urbroj: 2170/1-03-08/5-21-2 od 11. ožujka 2021. i...

34
Usž 3488/2022-2; 7.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je dio tužbenog zahtjeva kojim je tužitelj zahtijevao poništenje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-410-10/17-01/20, URBROJ: 513-04-19-4 od 21. siječnja 2019. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Ministarstva financija, Pore...

35
Usž 4285/2022-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-563-01/21-02/34, URBROJ: 511-01-149-21-2 od 20. listopada 2021. 2.              Rješenjem tuženika od 20. listopada 2021. odbijena je tužiteljeva žalba protiv rješenja Policijske uprave o.-b.,...

36
Usž 4472/2022-3; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-502-03/20-01/530, URBROJ: 338-01-06-05-20-03 od 29. srpnja 2020. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv točaka III. i IV. izreke rješenja Hrvatskog...

37
Usž 1529/2023-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-361-05/21-26/202, URBROJ: 531-07-01-03/07-21-2 od 15. studenoga 2021. i rješenje Z. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, KLASA: UP/I-361-03/12-11/105,...

38
Usž 1851/2023-3; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom presudom prvostupanjskog suda, u točki I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tražio poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-350-05/21-09/92, URBROJ: 531-07-01-03/06-22-2 od 31. ožujka 2022. i rješenja Općine M., Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu ...

39
Usž 1117/2023-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, broj: 511-13-06-UP/I-181/2022 od 26. travnja 2022. 2.              Rješenjem tuženika u točki I. izreke, odobrava se tužitelju nabava oružja u svrhu osobne sigurnosti, radi držanja. Točkom II. izreke odbij...

40
Usž 3442/2022-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-041-02/21-08/08, URBROJ: 567-12/04-21-01 od 15. veljače 2021. Navedenim rješenjem tuženika odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja za utvrđivanje povrede prava...

41
Usž 4054/2022-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-140-02/22-03/03214502808, URBROJ: 341-99-06/2-22-1313 od 2. ožujka 2022. 2.              Rješenjem tuženika od 2. ožujka 2022. odbijena je tužiteljeva žalba protiv rješenja Hrvatskog zavoda za...

42
Usž 2070/2023-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-460/2023-2 od 11. svibnja 2023. odbačena je tužba protiv tuženika Općinskog suda u Šibeniku, na temelju članka 30. stavka 1. točke 4. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i...

43
Usž 395/2023-3; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Upravnog suda u Splitu  odbijen je prigovor tužitelja i potvrđeno rješenje o pristojbi istog suda, poslovni broj: UsI-2032/21-7 od 7. studenoga 2022. Navedenim rješenjem tužitelju je naloženo plaćanje sudske pristojbe na tužbu i rješenje suda, poslovni broj: UsI...

44
Usž 3918/2022-3; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-552-06/21-02/14, URBROJ: 524-11-01/3-21-2 od 2. studenog 2021. 2.              Rješenjem tuženika od 2. studenog 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijaln...

45
Usž 1629/2023-3; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II-140-02/22-01/03343601959, urbroj: 341-99-05/3-22-4867 od 7. rujna 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužit...

46
Us II 113/2023-5; 17.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana (točka 1. izreke rješenja), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova žalbenog postupka, kao neosnovan (točka 2. izreke rješenja). 2.               Tužitelj je protiv navedenog rješenja podnio tužbu u k...

47
Usž 3863/2022-3; 17.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Višeg službeničkog suda, klasa: UP/II-114-02/22-01/43, urbroj: 514-31/01-22-02 od 13. svibnja 2022., kao i radi poništenja rješenja Službeničkog suda u P.-g. županiji, klasa: ...

48
Usž 4300/2022-2; 17.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanjem rješenja Krapinsko-zagorske županije, Općine H. n. S., općinskog načelnika, klasa: UP/I-112-03/19-01/1, urbroj: 2214/02-03-19-7 od 30. rujna 2019. kojim se odbija žalba tužitelja protiv rješenja o pr...

49
Usž 121/2023-2; 9.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-116-02/20-11/12, urbroj: 443-01-17-02-21-2 od 5. siječnja 2021. i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova spora. Navedenim rješenjem tuženika se mijenja usmeno rješ...

50
Usž 494/2023-2; 9.8.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev tužitelja radi poništavanja rješenja tuženika, klasa: UP/II-701-03/18-01/156, urbroj: 514-04-01-01-02/02-22-02 od 17. lipnja 2022., kojim se odbija žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne upra...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a