Poredano po:

Broj dokumenata: 6313

1
Ppž 8376/2023-2; 19.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu od 7. rujna 2023., broj: 27. Pp-1081/2023-7, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.), oslobođene su od optužbe okr. V.C. i A.C. da bi, na način č...

2
SZž 326/2023-2; 18.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 28. srpnja 2023., broj: Su-444/2023 kažnjeniku N. P. odbijena je molba za odgodu izvršavanja kazne zatvora, koje je određeno rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 27. siječnja 2023., broj: ST 47. Pp Ikp-4122/2022. 2. Protiv rj...

3
Ppž 8006/2023-2; 11.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik L. V. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1320,00 eura. 2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona...

4
Ppž 1670/2022-2; 11.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Broj: Ppž-1670/2022 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Broj: Ppž-1670/2022 Zagreb U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nediljka Bobana predsjednika vijeća, te Karme...

5
Ppž 8287/2023-2; 11.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 490,00 eura, zbog prekršaja iz članka 50. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz primjenu članka 293. stavka 1. cit. Zakona i zbog prekršaja iz članka 176. stavka 5. tog Zakona. 2. Isto...

6
Ppž 9454/2021-2; 5.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik G. Š., oslobođen je od optužbe za djela prekršaja iz članka 289. stavka 1. i 4. i članka 199. stavak 2. i 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izreci. 2. Protiv te presude tužitelj je pravodobno podnio žalbu  zbog pogrešn...

7
Ppž 4127/2022-2; 5.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru okr. J.M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 1. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju c...

8
Ppž 8007/2023-2; 5.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik D. F. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 216. stavak 1. točka 3. i stavak 3. i članka 199. stavak 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izreci pobijane presude, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 660,00 (šestošezdes...

9
Ppž 1924/2022-2; 5.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji okr. A. K. je, na temelju odredbe članak 182. točke 2. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe, da bi na način činjenično opisan u izreci počinio djelo prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona...

10
Ppž 7988/2023-2; 5.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba okr. A.O.Č. protiv presude Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju poslovni broj: 23 Pp-2997/2023 od 25. svibnja 2023. kao nepravodobna, s obrazloženjem da je žalba podnesena nakon proteka zakonom propisa...

11
Ppž 7450/2023-2; 4.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama od 16. svibnja 2020., broj: 65. Pp J- 687/2020-5, okr. D. Ž. je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz članka 54. stavka 3. u vezi sa sta...

12
Ppž 7850/2023-2; 4.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Splitu od 16. lipnja 2023., broj: Pp-17650/2022-11, proglašen je krivim okr. D. G. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je, uz primjenu...

13
Ppž 7757/2023-2; 4.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom Općinskog suda u Bjelovaru Stalne službe u Pakracu od 31. kolovoza 2023., broj: 43. Pp-1499/2023-9, proglašen je krivim okr. B. M. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za k...

14
Ppž 6862/2021-2; 3.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 32. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna. 2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona, okrivlj...

15
Ppž 1234/2022-2; 3.10.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je počinio prekršaje iz članka 47. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz primjenu članka 293. stavka 1. cit. Zakona, činjenično opisanog pod točkom I. izreke, iz članka 199. stavka 7. tog Zakona činjenično opisanog pod toč...

16
Ppž 5407/2022-2; 28.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenika L. L., za ukidanjem klauzule pravomoćnosti i izvršnosti presude istog suda broj Pp P-2942/2019-10 od 15. listopada 2021., s obrazloženjem da je ista postala pravomoćna s obzirom da je osuđeniku  ista odluka bila  uručena putem e-oglas...

17
Ppž 5519/2023-2; 28.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. M.C.N.proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 181. stavka 1. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju cit. propisa, i uz primje...

18
Ppž 11440/2021-3; 27.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je okr. D.M. proglašen krivim zbog prekršaja iz čl. 70. st. 1. t. 11. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, za koji je okrivljeniku, na temelju istog propisa, uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne, izrečena novča...

19
IR 86/2023-2; 26.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Zadru od 27. srpnja 2023., broj: 110 Pp-3955/2023-10, na temelju čl. 130. st. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.), prvookrivljenoj S. P. određena je mjera opreza zabrane približavanja, usp...

20
Ppž 12266/2022-2; 26.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 30. rujna 2022., broj 84. Pp-2301/2022, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), okr. J. K. V. je oslobođena optužbe da bi, na način činjeni...

21
Ppž 1597/2023-2; 26.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Delnicama od 15. prosinca 2022., broj: 65. Pp J-447/2020-6 na temelju čl. 182. st. 1. t. 1. (pravilno 182. t. 1.) Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18...

22
Ppž 13669/2021-2; 26.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. N. P. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz čl. 199. st. 8., čl. 59. st. 6., čl. 152. st. 2., čl. 52. st. 4., čl. 32. st 4. i čl. 12. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, nakon utvrđenih po...

23
IR 87/2023-2; 22.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Pazinu od 31. kolovoza 2023., broj: 14.Pp-2159/2023-4 na temelju čl. 130. st. 5. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) okr. R. K. određena je mjera opreza zabrane pr...

24
Ppž 1101/2022-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 16. prosinca 2021., broj: 31 Pp J-911/2020-11, okr. A.G. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi sa st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zloupor...

25
Ppž 7127/2023-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku od 4. travnja 2022., broj: Pp J-300/2020, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođeni su optužbe okr. P. d.o.o. i okr. K.M. da bi, na način činjen...

26
Ppž 2869/2021-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 25. siječnja 2021., broj: 64. Pp J-430/2020 na temelju čl. 182. t. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.) okr. K. B. oslobođen je optužbe da bi na način či...

27
Ppž 11667/2022-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom i rješenjem Općinskog suda u Đakovu od 18. listopada 2022., broj 9. Pp-684/2021-23, u ponovljenom postupku, proglašen je krivim okr. D. L. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja...

28
Ppž 6707/2021-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. G. S., na temelju odredbe čl. 182. t. 1 Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i čl. 114/22, dalje: PZ), oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz čl. 54. st. 3. u vezi sa st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te...

29
Ppž 9001/2022-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik N. M., proglašen je krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 45 dana, temeljem članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude, na koju se temeljem članka 44. stavka 1. i 2. Prekršajn...

30
Ppž 9033/2022-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik N. J., proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 1.128,14 eura / 8.500,00 kuna, temeljem članka 282. stavka 9. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanih u izreci ...

31
Ppž 2692/2023-2; 20.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Ppž-2692/2023 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Broj: Ppž-2692/2023 ZAGREB U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja ovog suda Goranke Ratković, predsjednice vijeća te Kri...

32
Ppž 914/2021-2; 14.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Ppž-914/2021 Broj: Ppž-914/2021 Republika Hrvatska Visoki prekršajni sud Republike  Hrvatske Zagreb U  IME  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Davorka Kučana kao predsjednika vijeća, te Renate Popović i Dr...

33
Ppž 5915/2023-2; 14.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Poreču-Parenzo okr. L. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci u točkama 1.,2. 3. i 4. počinio prekršaje iz članka 46. stavka 3. u svezi članka 293. stava 1., članka 282. stav...

34
Ppž 12788/2022-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 10. studenog 2022., broj: 70 Pp-692/2021-12, proglašen je krivim okr. R. K. da je, na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu j...

35
Jž 1758/2020-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 1. listopada 2020., broj: 52.PpJ-491/20 proglašen je krivim okr. M.M. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 90. st. 1. t. 4. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu...

36
Ppž 13606/2022-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okr. I. V., je oslobođena od optužbe da je počinila prekršaj iz članka 13.  Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te su troškovi postupka pali na teret proračunskih sredstava prvostupanjskog suda. 2. Protiv te presude ovlašteni tužitelj - Ministarstvo unutarn...

37
Ppž 13040/2022-3; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okr. M.L. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i članka 22. stavka 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i kažnjen je novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 2.400, 00 kuna što je protuvrijednost od 318,53 eura, u...

38
Ppž 13541/2022-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 10. listopada 2022., broj 8. Pp-8431/2021-14, proglašen je krivim okr. G. Š. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu...

39
Ppž 13757/2022-3; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda Sesvetama od 6. prosinca 2022., broj: 22. Pp-2539/2021, okr. I. L. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena n...

40
Ppž 4176/2023-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 1. ožujka 2023., broj: 1. Pp J-103/2020, na temelju čl. 182. t. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.), okr. Z. H. je oslobođen optužbe da bi počinio prekršaj iz ...

41
Jž 2039/2020-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.    Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku, Stalna služba u Kninu od 17. studenog 2020., broj: 6. Pp J-28/2020 proglašen je  krivim okr. V. T. da je, na način činjenično opisan u izreci počinio  prekršaj iz čl. 70. st. 1. t. 11. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, ...

42
Ppž 5821/2023-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. V. Š. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude za koji prekršaj je okrivljeniku, na temelju istog propisa, izrečena kazna zatvora 11 dana u koju kaznu je uračunato vrijeme liš...

43
Ppž 6568/2023-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću od 25. srpnja 2023., broj: Pp-1018/2021-5 na temelju čl. 182. st. 1. t. 3. (pravilno čl. 182. t. 3.) Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. D. B. i okr. T. Š. osl...

44
Ppž 6850/2023-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i primjenom članka 38. stavak 2. točka 2. PZ oslobođen je od kazne, zbog prekršaja iz članka 47. stavak 1. točka 16. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, činjenično opisanog u izreci. 2. Istom presudom okrivljenik je obvezan nakn...

45
Ppž 6812/2023-2; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba  u Rabu od 22. svibnja 2023. broj: Pp G-18/2020-53 proglašen je krivim okr. Z. D. da je, na način činjenično opisan u izreci presude počinili prekršaj iz čl. 247. st. 7. u vezi st. 2. t. 1. Zakona o stranc...

46
Ppž 5931/2023-2; 31.8.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku okr. S. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 286. stavka 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. 1.1.  ...

47
Ppž 6066/2023-2; 31.8.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci okr. V. H. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 216. stavka 2. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je na temelju citiranog propisa osuđen na kaznu zatvor...

48
Ppž 5311/2022-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda Pazinu, Stalne službe u Labinu od 14. ožujka 2022., broj: 27.Pp J-38/2020-47, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođeni su od optužbe okr. M. P. i okr. I. ...

49
Ppž 5324/2023-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku od 10. rujna 2020., broj: 2. Pp J-531/2020-2, na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.), oslobođen je od optužbe okr. M. V. da bi, na način činjen...

50
Ppž 9183/2022-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 18. kolovoza 2022., broj: 29. Pp-13160/2022-3 na temelju čl. 182. st. 1. t. 1. (pravilno čl. 182. t. 1.) Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. M....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a