Poredano po:

Broj dokumenata: 3264

1
Ppž 2509/2021-2; 30.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik J.V. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 229. stavak 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci presude. 2. Okrivljenik je propisno upozoren na odredb...

2
Ppž 6685/2022-2; 30.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu od 24. svibnja 2022., broj: 15 Pp-3019/2021-44, u ponovljenom postupku, na temelju čl. 182. t. 2. Prekršajnog zakona, oslobođen je od optužbe okr. R. C. da bi, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio 11 prekršaja iz ...

3
Ppž 4610/2021-2; 29.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, I okrivljenik i od 500,00 (petsto) kuna, II okrivljenik, zbog prekršaja iz članka 189. stavak 1. točka 4. i stavak 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravim...

4
Jž 2230/2019-2; 14.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni M. L. je na temelju članka 183. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), oslobođen optužbe za počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog...

5
Ppž 5469/2022-2; 14.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu od 28. prosinca 2021., broj 29 Pp J-280/2020-23, okr. L. Š. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a okr. I. Š. prekrša...

6
Ppž 5503/2022-2; 14.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 20. travnja 2022., broj: 30. Pp-2468/2022, proglašen je krivim okr. D. B. G. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji m...

7
Ppž 1792/2021-2; 2.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. F.-B. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 46. stavak 1. i 3. u vezi članka 293. stavak 1. i članka 199. stavak 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izreci pobijane presude, te mu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu...

8
Ppž 3356/2022-2; 2.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci okr. M. B. je, na temelju članka 244. stavka 1. u vezi s člankom 196. točkom 1., člankom 161. stavkom 6. i člankom 182. točkom 1. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe, da bi, na način činjenično opisan u izreci, po...

9
Pž 2014/2020-3; 1.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik D. Ž., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 57. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog po...

10
Ppž 4782/2022-2; 1.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 3. ožujka 2022., broj: 11 Pp-12142/2021-9 proglašen je krivim okr. T. Š. da je, na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu...

11
Ppž 5564/2022-2; 1.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku od 25. travnja 2022., broj: 58. Pp - 1229/2022, okr. B. G. proglašena je krivom da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz članka 22. stavak 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ...

12
Ppž 1286/2021-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu prema maloljetnom T. K. primijenjen je sudski ukor, zbog djela iz članka 57. stavka 7. u vezi 293. stavka 2. i članka 114. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 1.1.  Istim rješenjem ma...

13
Ppž 4270/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. K. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana i novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna zbog djela prekršaja članka 196. stavak 1. i 5. i članka 289. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično o...

14
Ppž 5313/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik T. M. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 175. stavak 1. točka 3. i stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci presude, dok je u odnosu na prekršaj iz...

15
Pž 900/2020-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu okr. M. G, proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa i uz pri...

16
Ppž 239/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okr. R. S. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 286. stavka 9. i 10., članka 289. stavka 1. i 4., članka 199. stavka 2. i 7., članka 163. stavka 1. i 8...

17
Ppž 1628/2022-3; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda Gospiću, Stalne službe u Otočcu okr. Ž. M. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pa mu je na temelju citiranog pr...

18
Ppž 2699/2021-2; 25.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljeni T. L. i P. R. su proglašeni krivima zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci, te  su kažnjeni novčanom kaznom od 750,00 kuna, svatko, što je protuvrijednost od 199 DEM-a, od...

19
Ppž 5167/2022-2; 25.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem je prema maloljetnom D. D., na temelju članka 68. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.) primijenjen sudski ukor zbog prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natj...

20
Ppž 5261/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom na temelju članka 161. stavka 5. Prekršajnog zakona odbijena je optužba protiv okrivljenika S. U., s obrazloženjem da je okrivljenik strani državljanin koji nema boravište niti prebivalište u Republici Hrvatskoj, pa ga je po izjavljenom prigovoru na prekršajni nalog treb...

21
Pž 1362/2020-2; 19.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i uz primjenu članka 37. stavak 2. i 3. Prekršajnog zakona osuđen je novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna zbog djela prekršaja iz članka 229. stavak 3. kažnjivog po članku 229. stavak 7. Zakona o sigurnosti prometa na cesta...

22
Pž 3446/2020-2; 19.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik I.J. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 900,00 (devetso) kuna, zbog djela prekršaja članka 229. stavak 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Pobijanom presudom okrivljenik je upozoren na pravo propis...

23
Ppž 13126/2021-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik B.F., proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Istom presudom, temeljem članka 139. stavka 3. Prekršajnog zakona, okrivlj...

24
Ppž 2610/2021-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. J. D. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana u iznosu od 7.000,...

25
Ppž 248/2022-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim rješenjem Općinski sud u Virovitici proglasio se stvarno nenadležnim za vođenje prekršajnog postupka protiv okr. I.-U.-D. M. zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te odlučio nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti n...

26
Pž 194/2020-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim rješenjem Općinskog suda u Varaždinu prema maloljetnom L. M. je primijenjena posebna obveza da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili na poslove komunalnog ili ekološkog značenja koje ne može trajati dulje od 6 mjeseci i ne smiju ometati maloljetnikovo školo...

27
Pž 5305/2020-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Gračacu okr. I. M. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog p...

28
Pž 608/2020-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okr. M. P. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 289. stavka 1. i 4., članka 199. stavka 2. i 7., članka 229. stavka 1. i 5. i članka 242. stavka 3. i...

29
SZž 120/2022-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu od 30. ožujka 2022., broj: Pp Ikp-153/2022, kažnjenik D. F. upućen je na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana, koji mu je izrečen presudom Općinskog suda u Sesvetama od 24. siječnja 2020., broj: 28. Pp...

30
Ppž 4686/2022-2; 17.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu od 16. ožujka 2022., broj: 43. Pp-2475/2021-13 proglašen je krivim okr. D. K. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ...

31
Ppž 8403/2021-2; 13.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici L. N. d.o.o. S., kao pravna osoba i Zvonimir Vučemilović, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, proglašeni su krivima i primjenom članka 37. stavka 3. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 2.000,00 kuna pravna osoba i 600,00 kuna odgovorn...

32
Jž 2262/2019-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni A. R. oslobođen je optužbe za počinjenje prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci iste s obrazloženjem da se predmetni događaj dogodio na tzv. fiktivnom javnom mjestu (prostorije stare osnovne š...

33
Ppž 7895/2021-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem odbačen je zahtjev odvjetnika S. G. da se na ime troškova nagrade i nužnih izdataka za rad izabranog odvjetnika kao branitelja okrivljenog D. B. isplati iznos specificiran navedenim zahtjevom i njegovom dopunom, s obrazloženjem da odvjetnik S. G. uz podnesak (zaht...

34
Ppž 3584/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 4/2022 Broj: Ppž-3584/2022 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Davorka Kučana kao predsjednika vijeća, te Renate Popović i Nedilj...

35
Ppž 3037/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici  okr. M. H. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, članka 238. stavka 10. i članka 286. stavka 10. i ...

36
IR 49/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 2022 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: IR-49/2022 R E P U B L I K A   H R V A T S K A   R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja ovog suda Goranke Ratković, predsjednice vijeća te Kristine Gašparac Orlić i ...

37
Ppž 3976/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okr. R. Z. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čanka 286. stavka 9. i 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je primijenjena uvjetna osuda, tako da ...

38
Ppž 4440/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Koprivnici od 1. ožujka 2022., broj: 23. Pp J-287/2019-44, proglašen je krivim okr. I. P. da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, za ...

39
Ppž 2138/2021-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljena pravna osoba xx d.d. proglašena je krivom da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 225. st. 1. Zakona o strancima, za koji joj je izrečena novčana kazna u iznosu 23.000.00 kuna, koju je dužna p...

40
Jž 81/2020-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 21. studenog 2019., broj: 70. Pp J-1178/2019-13, proglašen je krivim okr. J. B. da je, na način činjenično opisan u točki 1.) izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 72. stavak 1. točke 7. Zakona o nabav...

41
Ppž 5321/2021-2; 11.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik B. K., da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 43. stavka 3. uz primjenu članka 293. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 199. stavka 8. cit. Zakona i prekršaj iz članka 229. stavka 5. istog Za...

42
Ppž 2037/2021-2; 11.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen  novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 71. stavak 2.  Zakona o trgovini, činjenično opisanog u izreci. 1.1. Istom presudom okrivljenik je dužan naknaditi troška prekršajnog postupka u iznos...

43
Jž 150/2019-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okr. R. E. proglašena je krivom zbog prekršaja iz čl. 226. st. 1. t. 1. Zakona o strancima, činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne, okrivljenici izrečena novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna uz pogodnost plaćanja dvot...

44
Jž 1195/2020-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Makarskoj, Stalne službe u Imotskom od 26. svibnja 2020., broj: Pp J-56/2020-2, na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođen je od optužbe okr. I. A. da bi,...

45
Ppž 3542/2022-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci od 19. siječnja 2021., broj: Pp J-5974/2021, okr. Z. K. je, na temelju članka 182. točke 1. u vezi sa člankom 24.a Prekršajnog zakona Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/1...

46
Ppž 11682/2021-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku od 28. rujna 2021., broj: 73. Pp J-496/2020-25 proglašen je krivim okr. K. B. da je, na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je primjenom propisa o u...

47
Ppž 3854/2021-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 26. veljače 2021., broj: 1. Pp J-685/2019, okr. A.K. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u t. I. izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 70. st. 1. t. 16. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, za...

48
Ppž 4553/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, temeljem odredbe članka 102. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) u vezi odredbe članka 161. stavka 1. cit. Zakona Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio se stvarno nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu za uk...

49
Ppž 7639/2021-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik S. L., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 57. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog po...

50
Pž 1022/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskom presudom proglašen je krivim okrivljenik A. P. zbog prekršaja iz članka 74. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prekršaja iz članka 12. stavka 8. cit. Zakona i zbog prekršaja iz članka 74. stavka 2. uz primjenu članka 293. stavka 2. istog Zakona, činje...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a