Poredano po:

Broj dokumenata: 5132

1
Ppž 11765/2022-2; 24.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, okrivljenik je oslobođen od optužbe da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog postupka ...

2
Ppž 10252/2021-2; 24.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenica je proglašena krivom da je počinila prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, za koji joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna. 2. Istom presudom, okrivljenica je oslobođe...

3
Ppž 7426/2021-2; 16.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru okr. pravna osoba A. d.d. i odgovorna osoba D. D. proglašeni su krivima, da su, na način činjenično opisan u izreci počinili djelo prekršaja iz članka 113. st. 1. toč. 7. i st. 2. ...

4
Ppž 12274/2021-2; 15.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je okr. G. B. proglašen krivim zbog prekršaja iz čl. 70. st. 1. t. 1. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana činjenično opisanog pod t. 1. izreke pobijane presude, za koji je okrivljeniku utvrđena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna te zbog prekršaja iz čl. 70. st. 1...

5
Ppž 11572/2022-2; 15.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljeni S. L. i okrivljeni Ž. L. su na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođeni od optužbe zbog prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog...

6
Jž 1644/2020-2; 15.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu broj Pp J-2078/2020 od 21. rujna 2020., okrivljeni P.P. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 54. stavak 3. u vezi s člankom 54. stavak 1. točka 1. Zakona o suzbijanju zlou...

7
Ppž 3044/2022-2; 14.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Uvodno citiranom presudom na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona okrivljenici S. d. o. o. N., kao pravna osoba i S. L., kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, oslobođeni su od optužbe zbog prekršaja iz članka 115. stavka 2. i 4. u vezi s člankom 94. stavkom 6. Zakona o pri...

8
Ppž 11591/2022-2; 9.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju okr. J. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pod točkama I., II. i III. počinio djela prekršaja iz članka 289. stavka 1. i 4. i članka 238. stavka 1. i 7....

9
Ppž 6159/2022-2; 8.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Općinskog suda u Šibeniku od 29. ožujka 2022., broj: 58. Pp-2936/2021, okrivljenici pravna osoba B. d.o.o. i odgovorna osoba D. B. na temelju odredbe članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18), oslobođeni su o...

10
Ppž 1061/2023-2; 7.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu okrivljenik V.J. je oslobođen od optužbe, zbog prekršaja iz članka 77. stavka 1. točke 5. i stavka 3., članka 78. stavka 1. točke 3. i stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu, činjenično opisanih u izreci pobijane presude. 2. Istom presudom određeno ...

11
Ppž 951/2023-2; 6.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Uvodno citiranim rješenjem prvostupanjski sud odbacio je kao nedopuštenu žalbu okrivljenika B. T., podnijetu protiv presude istog suda, broj: 30. Pp-1367/2022-10 od 20. prosinca 2022., na temelju odredbe članka 199. stavka 2. i 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39...

12
Ppž 21/2020-2; 2.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik D. H. proglašen je krivim da je počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama činjenično opisanog u izreci, za koji mu je primjenom instituta ublažavanja izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna. 2. Istom p...

13
Ppž 12077/2021-2; 2.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Prvostupanjskom presudom, koja u smislu članka 183. Prekršajnog zakona sadrži sve što presuda kojom se okrivljenik proglašava krivim mora sadržavati, okrivljenik je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurn...

14
Ppž 10289/2022-2; 2.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik R. S. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 43. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz primjenu članka 293. stavka 1. istog Zakona i zbog prekršaja iz članka 176. stavka 5. cit. Zakona...

15
Ppž 3113/2022-3; 2.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik Z. R. proglašen je krivim i kažnjen primjenom članka 35. Prekršajnog zakona, kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, od koje mu je nakon uračunatog zadržavanja preostalo 14 dana, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a temeljem č...

16
Ppž 5770/2022-2; 2.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom okrivljenik D. B. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, na koju se temeljem članka 44. i 46. Prekršajnog zakona primjenjuje mjera upozorenja uvjetna osuda u trajanju od 8 mjeseci....

17
Ppž 12943/2022-2; 1.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 22. listopada 2022., broj: 6 Pp-15190/2022-5, proglašen je krivim okr. A. V. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 39. st. 1. t. 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim na...

18
Ppž 2721/2022-5; 1.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Makarskoj od 21. siječnja 2022., broj: 15 Pp-806/2021, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođeni su od optužbe okr. L. P. i okr. Z. E. da bi, na način či...

19
Ppž 4908/2022-3; 1.2.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji od 20. prosinca 2021., broj: 99. Pp-298/2020, okr. I. K. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 16. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira,...

20
Ppž 7180/2022-2; 31.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenica je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 900,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 189. stavak  4. u svezi sa stavkom 1. točka 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, činjenično opisanog u izreci. 2.              ...

21
Ppž 7604/2022-3; 31.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom, na temelju odredbe članka 161. stavka 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.) okrivljena Lj. Š. je oslobođena od optužbe zbog prekršaja iz članka 22. stavka 2. i članka 24. Zakona o zaštiti od nasilja u obit...

22
Ppž 542/2023-2; 31.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom okrivljeni M. O. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 70. stavka 1. točka 1. i točke 7. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana („Narodne novine“, broj 94/18., 42/20., dalje u tekstu: ZNPOG/18.), činjenično opisanih u izreci iste. Na temelju nav...

23
Ppž 715/2023-2; 31.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim rješenjem odbačen je prigovor Lj. V., supruge okrivljenika T. V., podnijet protiv prekršajnog naloga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Zadar, od 7. lipnja 2022., Klasa: UP/I-342-24/22-03/252, Urbroj: 530-0...

24
Ppž 830/2023-2; 31.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: U odnosu na rješenje 1.              Pobijanim rješenjem žalba okrivljenika D. P. podnesena protiv presude Općinskog suda u Rijeci, broj: Pp-3757/2022 od 20. listopada 2022., odbačena je kao nepravodobna s obrazloženjem da je žalba podnesena nakon proteka zakonskog roka od osam dana, budući da je m...

25
Ppž 639/2023-2; 26.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je žalba okrivljenika M. V. podnesena protiv presude istog suda broj Pp P-6849/2019 od 24. ožujka 2022. s obrazloženjem da je žalba nedopuštena. 2. Protiv tog rješenja okrivljenik M. V.  je pravodobno podnio žalbu gdje tvrdi da je prvostupanjski sud proveo žurni post...

26
Ppž 43/2020-2; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Vinkovcima, Stalna služba u Županji od 11. studenog 2020., broj: 23. Pp J-643/2019-20 proglašen je krivim okr. Ž. L., da je na način činjenično opisan u t. a) u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv j...

27
Ppž 6973/2021-3; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom okrivljenik A. Š. proglašen je krivim zbog prekršaja članka  216. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i prekršaja iz članka 29. stavak 1. Zakona o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/2015, 42/2020, 144/2020), te mu je izrečena za prekršaj iz čl...

28
Ppž 9526/2021-2; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašena je krivim okr. N. B., da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz čl. 61. st. 1. Zakona o zaštiti od požara,  za koji joj je izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 kuna, koju je dužna platiti u roku 8 dana od pravomoćno...

29
Ppž 11837/2022-2; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku od 16. listopada 2022., broj: 56Pp J 760/2022-2, na temelju čl. 182. t. 1. (ispravno: čl. 161. st. 6.) Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođen je od optužb...

30
Ppž 12385/2022-3; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom okrivljenik T. L. proglašen je krivim zbog prekršaja članka  289. stavak 4. i prekršaja iz članka 282. stavak 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je utvrđena za prekršaj iz članka 289. stavak 4. kazna zatvora u trajanju od 10 dana, u koju se ima urač...

31
Ppž 4233/2022-3; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik S. J. proglašen je krivim zbog prekršaja članka  216. stavak 3. i prekršaja iz članka 163. stavak 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te prekršaja iz članka 29. stavak 1. Zakona o osobnoj iskaznici. Za prekršaj iz članka 216. stavak 3. Zakona o sigurnosti pro...

32
Ppž 4965/2022-3; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik D. M. proglašen je krivim zbog prekršaja članka  289. stavak 4. i prekršaja iz članka 199. stavak 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena za prekršaj iz članka 289. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kazna zatvora u trajanju od 40 ...

33
Ppž 5771/2022-3; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik K. M. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 216. stavak 3. i prekršaja iz članka  282. stavak 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te su mu utvrđene kazne zatvora u trajanju od po 15 dana, odnosno izrečena jedinstvena kazana zatvora u ukupnom trajanju o...

34
Jž 2482/2019-2; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen zbog prekršaja iz članka 38.a stavka 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima činjenično opisanog izreci prvostupanjske presude za koje djelo mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 8.000,00 kuna. U...

35
Jž 2596/2019-2; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljena M. E. je proglašena krivom i kažnjena zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira za koje djelo joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 378,00 kuna u protuvrijednosti domaće valute od 51,12 €. 2.              Istom pres...

36
Jž 2614/2019-3; 25.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira činjenično opisanog u izreci iste, za koje djelo mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna u protuvrijednosti domaće valute od 135,22 ...

37
Gž 1421/2020-2; 24.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim rješenjem okrivljenik G. B. proglašen je krivim i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 995. stavka 1. točke 3. Pomorskog zakonika činjenično opisanog u izreci, uz upozorenje da će se, sukladno članku...

38
Ppž 11454/2022-3; 19.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Đakovu okr. D. K. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 286. stavka 4. i 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa izrečena kazna ...

39
Ppž 6511/2021-3; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Varaždinu od 23. travnja 2021., broj 33 Pp-41/2021, proglašen je krivim okr. Ž. K. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena no...

40
Ppž 6515/2021-3; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Varaždinu od 7. svibnja 2021., broj: 34 Pp J-918/2020-11 proglašen je krivim okr. Ž.K. da je, na način činjenično opisan u t. I., II. i III. u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira...

41
Ppž 11679/2022-2; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 15. lipnja 2022., broj: 29. Ppu J-1545/15 djelomično je prihvaćen zahtjev okr. I. J. za naknadu troškova nužnih izdataka i nagrade braniteljice odvjetnice L. B. te su priznati troškovi u iznosu 2.187,50 kuna,...

42
Ppž 12954/2022-2; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici od 22. studenog 2022., broj: Pp J-431/2019., proglašena je krivom okrivljena pravna osoba X. X. d.d. Z., da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz članka 225. stavka 1. Zakona o...

43
Ppž 219/2023-2; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom okrivljeni D. B. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 39.a stavka 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (dalje u tekstu: ZSNŠN /11), činjenično opisanog u izreci iste te je, na temelju tog propisa kažnjen novčanom kaznom od 7.000,0...

44
Jž 1700/2020-2; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Prvostupanjskom presudom okr. M. T. je temeljem odredbe članka 182. stavke 1. točke 3. Prekršajnog zakona oslobođen od optužbe da bi počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira s obrazloženjem, kako iz provedenog dokaznog postupka, sa sigurnošću ne na...

45
Ppž 7186/2022-2; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 17. svibnja 2022., broj: 76. Pp-3565/2021, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), u ponovljenom postupku, oslobođena je od optužbe okr. M....

46
Ppž 89/2023-2; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 8. studenog 2022., broj: 8. Pp J-1291/2019-22 na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona okr. B. M. oslobođen je od optužbe da bi na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 25. st. 1. Zakona ...

47
Ppž 10950/2022-2; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. S. A. i okr. B. Y. proglašeni su krivim zbog prekršaja iz čl. 249. st. 8. Zakona o strancima, činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je na temelju istog propisa, uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne, okr. S. A. izrečena je novčana kazna u iznosu od 18....

48
Ppž 6854/2021-3; 18.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okr. Ž. K. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 600,00 kuna (što je bila protuvrijednost od 150 DEM ili...

49
Ppž 13077/2022-2; 17.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Prekršajnim nalogom  Policijske uprave osječko - baranjske, Policijske postaje Našice, broj: Klasa: 211-07/22-3/20843, Urbroj: 511-07-29-22-1, od 11. listopada 2022. okrivljenik M. H. je proglašen krivim radi prekršaja iz članka 176. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...

50
Ppž 95/2023-2; 12.1.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu okr. R. N. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 238. stavka 1. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je uz primjenu instituta ublažavanja izre...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a