U središtu

Sud EU-a: zaštita osobnih podataka - "pravo na zaborav"

13.12.2022 Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): operator pretraživača mora ukloniti poveznice na informacije sadržane u indeksiranom sadržaju ako podnositelj zahtjeva dokaže da su one očito netočne. Međutim, takav dokaz ne mora proizlaziti iz sudske odluke donesene protiv urednika internetske stranice.
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 197/22
Presuda Suda u predmetu C-460/20
Google (Uklanjanje poveznica koje vode do navodno netočnog sadržaja)

Dva upravitelja grupe društava za ulaganje zatražila su od Googlea uklanjanje rezultata pretraživanja na temelju njihovih imena koji sadržavaju poveznice na određene članke koji kritiziraju model ulaganja te grupe. Tvrde da ti članci sadržavaju netočne tvrdnje.

Nadalje, zahtijevaju od Googlea da njihove fotografije, prikazane u obliku minijatura („thumbnails”), ukloni s popisa rezultata pretraživanja slika na temelju njihovih imena. Taj je popis prikazivao samo minijature, ne preuzimajući elemente konteksta objave fotografija na indeksiranoj internetskoj stranici. Drugim riječima, prvotni kontekst objave slika nije bio ni naveden ni na drugi način vidljiv prilikom prikazivanja minijatura.

Google je odbio udovoljiti tim zahtjevima upućujući na profesionalni kontekst u kojem se objavljuju ti članci i fotografije te argumentirajući da nije znao jesu li informacije sadržane u člancima točne ili ne.

Njemački Savezni vrhovni sud, pred kojim je iznesen taj spor, zatražio je od Suda tumačenje Opće uredbe o zaštiti podataka, koja uređuje, među ostalim, pravo na brisanje („pravo na zaborav”), kao i Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, u vezi s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima

U presudi koja je danas donesena Sud podsjeća na to da pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo, nego se mora razmatrati u vezi s njegovom funkcijom u društvu te ga treba odvagnuti s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti. Opća uredba o zaštiti podataka tako izričito predviđa isključivanje prava na brisanje kada je obrada nužna za ostvarivanje prava, među ostalim, na slobodu informiranja.

Ispitanikova prava na zaštitu privatnog života i zaštitu osobnih podataka općenito prevaguju nad legitimnim interesom internetskih korisnika koji su potencijalno zainteresirani za pristup informacijama o kojima je riječ. Međutim, ta ravnoteža može ovisiti o relevantnim okolnostima svakog slučaja, osobito o prirodi te informacije i njezinoj osjetljivosti za privatni život ispitanika kao i o interesu javnosti za tu informaciju, koji se može razlikovati osobito s obzirom na ulogu koju ta osoba ima u javnom životu.

Međutim, pravo na slobodu izražavanja i informiranja ne može se uzeti u obzir ako se barem dio informacija sadržanih u indeksiranom sadržaju, koji nije zanemariv, pokaže netočnim.

Što se tiče, s jedne strane, obveza podnositelja zahtjeva za uklanjanje poveznica zbog netočnog sadržaja, Sud ističe da je na podnositelju zahtjeva da dokaže očitu netočnost informacija ili jednog njihova dijela koji nije zanemariv. Međutim, kako bi se izbjeglo to da mu se stavi prekomjeran teret koji može naštetiti korisnom učinku prava na uklanjanje poveznica, na njemu je samo da podnese dokaze za koje se od njega može razumno zahtijevati da ih istraži. On stoga u načelu nije dužan već u predsudskoj fazi podnijeti sudsku odluku donesenu protiv urednika predmetne internetske stranice, čak i u obliku odluke o privremenoj pravnoj zaštiti.

Što se tiče, s druge strane, obveza i odgovornosti operatora pretraživača, Sud smatra da on, nastavno na zahtjev za uklanjanje poveznica, svoju odluku mora temeljiti na svim predmetnim pravima i interesima kao i na svim okolnostima konkretnog slučaja kako bi provjerio može li sadržaj i dalje biti uključen u popis rezultata pretraživanja koje se provodi putem njegova pretraživača. Međutim, taj operator ne može biti dužan imati aktivnu ulogu u istraživanju činjeničnih elemenata koji nisu potkrijepljeni zahtjevom za uklanjanje poveznica kako bi utvrdio njegovu osnovanost.

Posljedično, ako podnositelj zahtjeva za uklanjanje poveznica podnese relevantne i dovoljne dokaze koji mogu potkrijepiti njegov zahtjev i dokazati očitu netočnost informacija iz indeksiranog sadržaja, operator pretraživača dužan je prihvatiti taj zahtjev. To vrijedi tim više ako podnese sudsku odluku kojom je to utvrđeno. Nasuprot tomu, ako iz dokaza koje je pružio podnositelj zahtjeva nije očito vidljivo da su te informacije u indeksiranom sadržaju netočne, taj operator nije dužan u nedostatku takve sudske odluke prihvatiti taj zahtjev. Međutim, u takvom slučaju podnositelj zahtjeva mora moći obratiti se nadzornom tijelu ili sudskom tijelu radi provedbe nužnih provjera i nalaganja tom voditelju obrade odgovarajućih mjera. Osim toga, Sud od operatora pretraživača zahtijeva da upozori internetske korisnike na postojanje upravnog ili sudskog postupka o navodnoj netočnosti sadržaja, pod uvjetom da je bio obaviješten o tom postupku.

Što se tiče prikazivanja fotografija u obliku minijatura („thumbnails”), Sud ističe da prikazivanje, nakon pretraživanja na temelju imena, u obliku minijatura, fotografija ispitanika čini osobito važno miješanje u prava na zaštitu privatnosti i osobnih podataka te osobe.

Sud ističe da, kada je operatoru pretraživača podnesen zahtjev za uklanjanje poveznica u vezi s fotografijama prikazanima u obliku minijatura, on mora provjeriti je li prikazivanje tih fotografija nužno za ostvarivanje prava na slobodu informiranja internetskih korisnika koji su potencijalno zainteresirani za pristup tim fotografijama. U tom pogledu doprinos raspravi od općeg interesa bitan je element koji treba uzeti u obzir pri odvagivanju suprotstavljenih temeljnih prava.

Sud pojašnjava da se nameće različito odvagivanje suprotstavljenih prava i interesa. S jedne strane, kad je riječ o člancima s fotografijama koje, umetnute u svoj izvorni kontekst, ilustriraju informacije u tim člancima i mišljenja koja su u njima iznesena i, s druge strane, kad je riječ o fotografijama koje u obliku minijatura na popisu rezultata prikazuje pretraživač izvan konteksta u kojem su one objavljenje na izvornoj internetskoj stranici. U okviru odvagivanja u vezi s fotografijama prikazanima u obliku minijatura, Sud zaključuje da treba uzeti u obzir njihovu informativnu vrijednost bez uzimanja u obzir konteksta njihove objave na internetskoj stranici iz koje su izdvojene. Međutim, treba uzeti u obzir sve tekstualne elemente koji izravno prate prikazivanje tih fotografija u rezultatima pretraživanja i koji mogu pojasniti njihovu informativnu vrijednost.