Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

29.07.2019 07:30 Prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina koji je važio u 2011. godini, pravo na porezno oslobođenje se ostvaruje u odnosu na površinu cijele nekretnine, a ne samo na njen stambeni dio, dakle i u odnosu na sporedne prostore (spremišta, lođe).