Izbor iz sadržaja

Ugovor o diobi bračne stečevine

02.11.2018 07:30 Ugovor o diobi bračne stečevine koji je imao za cilj prijenos četvrte nekretnine na suprugu tužitelja, koja ju je zatim prodala, a sve kako bi tužitelj izbjegao biti prodavatelj četiri nekretnine unutar pet godina, a time i obveznik plaćanja poreza, ne može se uvažiti kao stvaran, već se smatra da se radi o fiktivnom ugovoru.