Izbor iz sadržaja

Javnobilježnički akt

07.05.2018 07:30 Ako Sporazum o prijenosu vlasništva radi osiguranja novčane tražbine sadrži samo izjavu dužnika da dopušta predlagatelju osiguranja da može neposredno zatražiti prisilnu ovrhu radi predaje pokretnine u posjed tada predlagatelj osiguranja nije ovlašten na temelju tog Sporazuma tražiti ovrhu radi naplate svoje novčane tražbine iz ugovora o kreditu općenito na imovini dužnika.