Izbor iz sadržaja

Opomena Porezne uprave

28.03.2017 07:30 Opomena Porezne uprave u kojoj je iskazan dug po osnovi poreza na dohodak ne predstavlja porezni akt u smislu Općeg poreznog zakona  protiv kojeg je dopuštena žalba.