Izbor iz sadržaja

Utvrđenje bračne stečevine

23.05.2016 07:30 Odredbe Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stjecanju vlasništva stanova otkupom po odredbama toga Zakona ne isključuju primjenu odredbi Zakona o braku i porodičnim odnosima o stjecanju zajedničke imovine za vrijeme trajanja bračne zajednice, pa se i na stanove stečene po odredbama toga Zakona, neovisno tko je zaključio ugovor o otkupu stana, primjenjuju odredbe Zakona o braku i porodičnim odnosima o stjecanju zajedničke imovine.