Izbor iz sadržaja

Pobijanje pravnih radnji dužnika

04.01.2016 07:30 Smatra se da je vjerovnik dokazao da je njegova tražbina dospjela ako je ona utvrđena ovršnom ispravom nadležne porezne uprave.