Dnevne novosti

Sud EU-a: Španjolska mora zaštititi nacionalni park od intenzivne poljoprivrede

28.06.2021 07:05 MADRID, 25. lipnja 2021. (Hina/dpa) - Španjolska je povrijedila svoje obveze iz Direktive 2000/60 i Direktive 92/43 te mora uložiti puno više napora u zaštitu močvara u nacionalnom parku Coto de Doñana koje bi mogle presušiti zbog prekomjernog crpljenja vode za potrebe intenzivne poljoprivrede i turizma, presudio je Sud Europske unije.

Europska komisija podnijela je tužbu protiv vlade u Madridu 2019. godine zbog neprimjerene zaštite nacionalnog parka u Costa de la Luz u Andaluziji, čije močvare spadaju među najvažnija močvarna staništa u svijetu. Ekosustavi močvara uz rijeku Guadalquivir jedinstveni su u svojoj raznolikosti, s bogatstvom životinjskih i biljnih vrsta, uključujući kritično ugroženog carskog orla, iberijskog risa i grčku čančaru. Razina podzemnih voda u nacionalnom parku, koji se zajedno s parkom prirode i "tampon zonom" prostire na gotovo 130 000 hektara, dramatično opada već godinama zbog preusmjeravanja vode u legalne i ilegalne bunare, tvrde ekološke organizacije. Voda se koristi za turizam i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, posebno plantaža jagoda koje se prodaju u cijeloj Europi.

Sud EU-a prihvatio je dio prigovora EK. Španjolska "ne poduzima odgovarajuće korake kako bi spriječila degradaciju zaštićenih močvarnih staništa", napisala je Europska komisija u tužbi 2019. godine. U konačnici, Sud je utvrdio da je Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 5. stavka 1. i članka 11. Direktive 2000/60 te članka 6. stavka 2. Direktive 92/43.
Presuda je "povijesna", zaključila je ekološka organizacija World Wildlife Fund, pozivajući vladu u Madridu i regionalne vlasti da odmah zatvore sve ilegalne bunare i zaustave intenzivnu poljoprivredu.