Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Ožujak 2020
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.3.2020 do 31.3.2020

31.3.2020

Koronavirus - viša sila kao razlog isključenja ili ograničenja odgovornosti

Dužnik se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoju obvezu odnosno da je zakasnio s ispunjenjem obveze zbog okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje nije mogao spriječiti, otkloniti niti izbjeći, a radi se o vanjskom, nepredvidivom i izvanrednom događaju. Epidemija koronavirusom sasvim sigurno potpadala bi pod takav događaj, dakle predstavljala bi višu silu pa u nastavku donosimo konkretne primjere i zakonsku regulativu. > Detalji...

30.3.2020

Ustavnost u doba virusa

Autor u članku analizira pitanje ustavnosti i zakonitosti odluka i postupanja državnih tijela u vrijeme izvanrednih okolnosti te utjecaja donesenih donesenih izvanrednih mjera na ljudska prava. > Detalji...

27.3.2020

Reparacija štete u slučaju prirodne nepogode

Kriterije i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjenu štete od prirodne nepogode, dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda uređena su Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" br. 16/19. – dalje u tekstu: ZUUPPN) > Detalji...

26.3.2020

Obustava rada/ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine u uvjetima posebnih okolnosti – epidemija koronavirusa

Budući da nedvojbeno epidemija koronavirusa predstavlja ozbiljnu ugrozu zdravlja velikog broja ljudi, davanje ovlaštenja Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske da donese privremene interventne mjere, među kojima i mjeru obustave rada odnosno ograničavanje radnog vremena u djelatnosti trgovine, zasigurno je od odlučne važnosti za suzbijanje širenja koronavirusa, odnosno za zaštitu zdravlja velikog broja ljudi. > Detalji...

25.3.2020

Privatnost u doba pandemije

Izvanredne okolnosti kojima svjedočimo u posljednje vrijeme, koje su povezane sa širenjem virusa COVID-19, dovode u pitanje odnos nacionalne sigurnosti i javnog interesa s temeljnim ljudskim pravima na zaštitu osobnih podataka i pravom na privatnost. U ovom trenutku postaje sve značajnije za pojedinu državu, kao i za svijet općenito, pratiti kretanje i zdravstvene podatke pojedinaca. > Detalji...

23.3.2020

Obustava rada ugostiteljskih objekata u uvjetima posebnih okolnosti – epidemija koronavirusa

S obzirom na to da epidemija koronavirusa nedvojbeno predstavlja ozbiljnu ugrozu zdravlja velikog broja ljudi, davanje ovlaštenja Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske da donese privremene interventne mjere, među kojima i mjeru obustave rada ugostiteljskih objekata, zasigurno je od odlučne važnosti za suzbijanje širenja koronavirusa, odnosno za zaštitu zdravlja velikog broja ljudi. > Detalji...

20.3.2020

Sustav civilne zaštite

Osobna i uzajamna zaštita temeljni je oblik organiziranja ljudi kako bi zaštitili sebe i pružili pomoć drugim osobama koje trebaju pomoć i zaštitu. Kako bi mogla na vrijeme predvidjeti te pravodobno i prikladno odgovoriti na sve moguće prijetnje, ljudska društva, u moderno vrijeme formirana u obliku suverenih država, ustrojavaju sustave civilne zaštite. > Detalji...

18.3.2020

NE PROPUSTITE: donosimo ključne informacije o radu pravosudnih tijela u vrijeme trajanja ugroze od epidemije i posljedica potresa

Ovdje možete na jednom mjestu pročitati sve o radu u pravosudnim i kaznenim tijelima u okolnostima ugroze od epidemije i posljedica potresa u Zagrebu. > Detalji...

18.3.2020

Ustavnosudske rješidbe vezane uz Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Aktualna zdravstvena situacija koja je poprimila pandemijske razmjere radi širenja zaraze novim oblikom koronavirusa, SARS-COV-2, uz zdravstvene i sigurnosne mjere i svekolike gospodarske i ine reperkusije na svakodnevni život svih građana i društvo u cjelini, bez izuzetka, donosi i pitanje zakonske odgovornosti za neodgovorne građane, odnosno primjereno kažnjavanje opasnog ponašanja kojim se ugrožava vlastiti i tuđi život. Ozbiljnosti aktualne epidemijske situacije doprinosi i podsjetnik na Odluku Vlade Republike Hrvatske od 22. siječnja 2004. godine o uvrštavanju bolesti SARS (Severe acute respiratory syndrome) na listu bolesti na koje se odnose sve odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 22/14., 130/17., 114/18.; dalje u tekstu: ZoZPZB). > Detalji...

17.3.2020

Sud EU-a: Putnik u zračnom prometu kojemu je isplaćena odšteta zbog otkazivanja leta i koji je prihvatio preusmjeravanje na drugi let ima pravo na odštetu zbog kašnjenja zamjenskog leta

Putnik u zračnom prometu koji je, nakon što je pristao na zamjenski let koji mu je ponudio zračni prijevoznik nakon otkaza njegova leta, stigao na svoje konačno odredište tri ili više sati nakon početnog vremena dolaska koje je predvidio taj zračni prijevoznik za zamjenski let, ima pravo na odštetu. > Detalji...

16.3.2020

Naknada plaće za vrijeme bolovanja službenicima i namještenicima u javnim službama

Tema ovog članka odnosi se na naknadu plaće za vrijeme bolovanja službenika i namještenika u javnim službama propisanih odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18. i 123/19. - u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), tumačenjima odredbi i praćenjem primjene toga Kolektivnog ugovora od strane  Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora (u daljnjem tekstu: Zajednička komisija) koja osigurava pravilno i jednako postupanje u vezi sa otvorenim pitanjima ostvarivanja ugovorenih prava službenika i namještenika. > Detalji...

13.3.2020

Nevaljanost pravnog posla, odnosno ugovora i pravne posljedice nevaljanosti

Ništetnost nastaje na temelju zakona i na nju sud pazi po službenoj dužnosti, a nastaje od trenutka sklapanja pravnog posla, odnosno ugovora. Na nju se u neograničenom trajanju mogu pozvati ugovorne strane, sve zainteresirane treće osobe i državni odvjetnik. Pobojni pravni poslovi, odnosno ugovori za razliku od ništetnih proizvode pravne učinke, s time da se ti učinci mogu poništiti. Na pobojnost sud ne pazi po službenoj dužnosti, već samo na zahtjev stranke. > Detalji...

12.3.2020

Sloboda pružanja usluga i igre na sreću (praksa Suda EU-a: predmet C-464/15, Admiral Casinos)

Austrijski regionalni sud, u okviru spora koji je Admiral Casinos vodio protiv Balmatic Handelsgesellschaft GmbH i dr. povodom zahtjeva za prestanak nezakonitog iskorištavanja automata za igre na sreću u Austriji, u svom zahtjevu za prethodnom odlukom Sudu EU-a pita je li – u smislu sadržaja članka 56. UFEU-a o slobodi pružanja usluga – važan samo cilj kojemu je taj propis težio u trenutku donošenja ili su važni i kasniji učinci toga propisa, koji se ocjenjuju nakon njegova donošenja? > Detalji...

11.3.2020

Upravni postupak: negativne odluke povodom odbijanja prijedloga za oglašivanje rješenja ništavim odnosno prijedloga za poništavanje ili ukidanje rješenja

Neosnovan prijedlog stranke za oglašivanje rješenja ništavim odbija se rješenjem, dok se negativna odluka o prijedlogu stranke za primjenu izvanrednoga pravnog lijeka poništavanja ili ukidanja rješenja priopćuje obaviješću (neupravnim aktom, što nema karakter postupanja). > Detalji...

10.3.2020

Dopušteni refoulement u odnosu na izbjeglice - nova odluka ESLJP-a

Ova odluka osobito je značajna u svjetlu današnjih migracija i aktualne migrantske krize koja je, prema aktualnim izvješćivanju medija, već na području Grčke ostvarila sve osobitosti humanitarne krize. Zbjeg mnogobrojnog civilnog stanovništva iz područja recentnih sukoba turskih i sirijskih snaga na području granične sirijske pokrajine Idlib, nesumnjivo će pred schengenski prostor donijeti nove izazove, a pred upravna i sudska tijela država članica postupke rješavanja azila. > Detalji...

6.3.2020

Zakonske mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti

U jeku globalne prijetnje najnovijim koronavirusom (COVID-19) prisjetit ćemo se zakonskih regulativa kojima se uređuje zajednički sustav nadzora nad zaraznim bolestima te propisuju kazne za prekršitelje. > Detalji...

5.3.2020

Evidencija aktivnosti obrade

Među obavezama koje Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) propisuje nalazi se i obaveza vođenja evidencije aktivnosti obrade. To je interna evidencija koja sadrži informacije o svim aktivnostima obrade osobnih podataka koje provodi voditelj ili izvršitelj obrade. > Detalji...

4.3.2020

Zakon o pomilovanju

Na dnevni red aktualne 16. sjednice Hrvatskog Sabora uvršten je, među ostalim, i konačni prijedlog Zakona o pomilovanju. Zakon o pomilovanju („Narodne novine“, broj: 175/03.) nije se mijenjao niti dopunjavao posljednjih 16 godina, kroz koje vrijeme su se dogodile značajne promjene na području kaznenog zakonodavstva. > Detalji...

2.3.2020

Zahtjev za sudski raskid ugovora o radu i preinaka tužbe

Autori u ovom radu razmatraju pitanje predstavlja li zahtjev radnika i/ili poslodavca za sudskim raskidom ugovora o radu, postavljen naknadno u radnom sporu, objektivnu preinaku tužbe u smislu članka 190. Zakona o parničnom postupku ili predstavlja posebnu vrstu zahtjeva kojeg su radnik i/ili poslodavac (nalazili se bilo u stranačkoj ulozi tužitelja ili tuženika) ovlašteni istaknuti u tekućoj parnici u kojoj se odlučuje o nedopuštenosti otkaza i to temeljem odredbe članka 125. Zakona o radu kao posebnog zakona > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite