Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Veljača 2018
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.2.2018 do 28.2.2018

28.2.2018

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (Narodne novine broj 12/18) stupio je na snagu 15. veljače 2018., a primjenjivat će se u odnosu na stranke pred trgovačkim sudom od 1. siječnja 2019. U članku dajemo osnovni prikaz odredbi Zakona o parničnom postupku i Pravilnika kojima je trenutno regulirana tzv. e-komunikacija s trgovačkim sudovima, no, nakon probnog perioda, očekuje se usklađivanje svih propisa kojima je ta vrsta komunikacije propisana sa stvarnim potrebama suda i vanjskih korisnika sustava. > Detalji...

27.2.2018

Sud Europske unije - mogućnost davanja otkaza trudnoj radnici

Trudne radnice mogu dobiti otkaz zbog kolektivnog otkazivanja. U takvom slučaju poslodavac mora trudnoj radnici koja je dobila otkaz navesti razloge kojima opravdava otkaz kao i objektivne kriterije na temelju kojih su određeni radnici koji su postali viškom. > Detalji...

26.2.2018

Treba li regulirati cijene poziva unutar EU?

Tijekom tekuće zakonodavne rasprave o prijedlogu nove Direktive o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, kojeg je Komisija EU uputila u zakonodavni postupak još u listopadu 2016., Europski parlament je kao jedan od važnijih amandmana predložio regulaciju cijena telefonskih poziva unutar EU, odnosno izjednačavanje cijena poziva unutar EU s nacionalnim cijenama poziva. > Detalji...

23.2.2018

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - GDPR

Zbog uvođenja kontrole nad osobnim podacima u Europskoj uniji, za nekoliko mjeseci počinje primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR, General Data Protection Regulation), koja će se direktno primjenjivati u državama članicama Unije bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. > Detalji...

22.2.2018

Fiskalna olakšica za zapošljavanje djece poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja

Novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) donio je brojne novine ne samo za hrvatske branitelje već i za članove njihovih obitelji. U sklopu prava u svezi s radom iz glave VII Zakona, uvedena je mjera koja bi trebala potaknuti i stimulirati poslodavce na zapošljavanje djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. > Detalji...

21.2.2018

Uredba o dopuni zakona o lokalnim službenicima - trajanje službe na određeno vrijeme u slučaju rada na EU projektima

Donošenjem Uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 4/18) trajanje službe na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izjednačeno je s trajanjem službe u državnoj službi, u slučajevima provođenja aktivnosti na EU projektima. > Detalji...

19.2.2018

Legitimacija za pokretanje objektivnog upravnog spora

Nakon stupanja na snagu Zakona o upravnim sporovima, Visoki upravni sud Republike Hrvatske postao je nadležan za ocjenu zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje imaju javnu ovlast i pravnih osoba koje obavljaju javnu službu (objektivni upravni spor). Cilj objektivnog upravnog spora je zaštita objektivne zakonitosti i u njemu se ne ispituje povreda subjektivnih prava, već se ispituje je li neki općenormativni akt koji ima pravnu narav općeg akta suglasan s višim pravnim aktima na temelju kojih je donesen i koji su mjerodavni za regulaciju nekog pravnog područja (najčešće će biti riječ o zakonima). > Detalji...

16.2.2018

Prijedlog novog Zakona o elektroničkom novcu

Vlada RH uputila je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o elektroničkom novcu. U Prijedlogu se navodi da je pojam elektronički novac prvi puta uređen Zakonom o institucijama za elektronički novac (NN 117/08, 74/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009., a uskladio je hrvatsko zakonodavstvo s Direktivom 2000/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. g. o osnivanju, obavljanju, djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac. Taj zakon prestao je važiti stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom novcu (NN 139/10), 1. siječnja 2011. > Detalji...

15.2.2018

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na obiteljski život – istospolne zajednice

Podnositeljima zahtjeva povrijeđeno je pravo na obiteljski život je nisu imali pravnu mogućnost regulirati status svoje zajednice u Italiji nakon sklapanja istospolnog braka u inozemstvu. > Detalji...

14.2.2018

Godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta

U vezi s neplaćenim dopustom u praksi se često postavlja pitanje ima li radnik nakon proteka neplaćenog dopusta pravo na korištenje godišnjeg odmora i je li to godišnji odmor iz prethodne i/ili tekuće godine? > Detalji...

12.2.2018

Povjerenik za informiranje naložio je pristup zatraženoj informaciji. Kako prisilno izvršiti rješenje Povjerenika?

Slijedom nedavnog primjera iz prakse, analizirano je pitanje na koji način može biti prisilno izvršeno meritorno drugostupanjsko rješenje doneseno u korist stranke – korisnika prava na pristup informacijama kada prvostupanjsko tijelo ne izvrši takvo rješenje, u situaciji u kojoj je, po općoj regulaciji izvršenja u upravnom postupku, prvostupanjsko tijelo istodobno i izvršenik i tijelo nadležno za prisilno izvršenje. > Detalji...

8.2.2018

Izmjene zakona uredbama Vlade Republike Hrvatske

U zakonodavnoj praksi često se pojedina zakonodavna pitanja uređuju uredbama Vlade Republike Hrvatske donesenima na osnovi zakonske ovlasti. Ukratko ćemo se osvrnuti na problematiku reguliranja zakonodavstva putem uredbi Vlade Republike Hrvatske. > Detalji...

7.2.2018

Početak tijeka roka za donošenje odluke o izvanrednom otkazu u slučaju kontinuiranih povreda radnih obveza

Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u kratkom prekluzivnom roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji. U praksi postoji dvojba o tome kada rok za donošenje odluke o izvanrednom otkazu ističe odnosno kada počinje teći, dakle, od kojeg se točno dana računa prekluzivni rok od 15 dana. > Detalji...

5.2.2018

Nova odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Barbulescu protiv Rumunjske

O odluci Europskog suda za ljudska prava od 12. siječnja 2016., koja je donesena u predmetu Barbulescu protiv Rumunjske, mnogo se raspravljalo u zemljama članicama EU. Odluku je donijelo Vijeće u sastavu od 7 sudaca. No, povodom zahtjeva g. Barbulescua, 5. rujna 2017. donesena je nova odluka i to odluka Velikog vijeća u sastavu od 17 sudaca, u kojoj su izložena drukčija pravna shvaćanja rezultat kojih je zaključak da je poslodavac ipak povrijedio pravo g. Barbulescua na zaštitu njegove privatnosti. > Detalji...

1.2.2018

Pravni učinak nasljedničke izjave i upućivanje u parnicu zbog spora o sastavu ostavine

Uz odredbe o pravnom učinku nasljedničke izjave i upućivanju na parnicu zbog spora o sastavu ostavine u nastavku se ukazuje i na primjer iz sudske prakse kada je nasljednik propustio istaknuti prigovor da određena imovina ne ulazi u ostavinu te je to istaknuo tek kada je već dao nasljedničku izjavu. Osim toga, ukazuje se i na situacije vezanosti, ali i nevezanosti pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju te na zakonske odredbe u svezi upućivanja na parnicu zbog spora o sastavu ostavine. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite