Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Studeni 2018
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.11.2018 do 30.11.2018

30.11.2018

Opća uredba o zaštiti podataka - ostvarivanje prava ispitanika

S obzirom na društvo brzog tehnološkog razvoja, opseg prikupljanja i razmjene osobnih podataka značajno se povećava. Kako bi pojedinci imali mogućnost što kvalitetnijeg nadzora nad vlastitim osobnim podacima, Opća uredba o zaštiti podataka u svom trećem poglavlju detaljno određuje prava ispitanka u cilju ostvarenja djelotvorne zaštite vlastitih osobnih podataka. > Detalji...

29.11.2018

Dokazivanje pri rješavanju upravnih stvari kod naknade za oduzetu imovinu

U članku je analiziran odnos specijalne regulacije dokazivanja uređen odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i opće regulacije sadržane u Zakonu o općem upravnom postupku. > Detalji...

28.11.2018

Sud Europske unije - ograničenje slobodnog pružanja usluga

Propis države članice na temelju kojeg se primatelju usluge može odrediti da obustavi plaćanja i plati jamčevinu radi osiguranja novčane kazne, koja bi se mogla izreći pružatelju usluge s poslovnim nastanom u drugoj državi članici za povredu radnog prava prve države članice, protivi se pravu Unije. Takve nacionalne mjere prekoračuju ono što je nužno za postizanje ciljeva zaštite radnika kao i borbe protiv prijevara, osobito socijalnih, te sprečavanja zlouporaba. > Detalji...

23.11.2018

Prijedlog novog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Važećim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem obuhvaćeni su radnici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima odnosno zanimanjima za koja se traže posebne psihofiziološke funkcije organizma koje opadaju sa životnom dobi, nakon čega više nisu u mogućnosti uspješno obavljati te poslove. Na 9. saborskoj sjednici, 31. listopada 2018., donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog novog zakona. > Detalji...

22.11.2018

Prestanak prava zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara zbog vlasništva useljive kuće ili stana

Radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Odluke Ustavnog suda RH, U-I-762/1996 od 31.3.1998. te ispunjavanja međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Hrvatskeod 10.7.2014., kao i radi sprječavanja daljnje štete koju trpe vlasnici stanova odnosno Republika Hrvatska (najmodavci u čijim stanovima žive zaštićeni najmoprimci), donesen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. > Detalji...

21.11.2018

Pravo na protest i kritiziranje vlasti zaštićeni su pravom na slobodu izražavanja - zahtjev članica punk grupe Pussy Riot protiv Rusije

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu dana 17. srpnja 2018. donio je presudu u predmetu Mariya Alekhina i drugi protiv Rusije u kojoj je utvrdio povredu nekoliko ljudskih prava iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Najznačajnija utvrđenja Suda odnosila su se na pravo na slobodu izražavanja podnositeljica zahtjeva iz članka 10. Konvencije, te činjenice da su one zbog svog umjetničkog performansa kažnjene u kaznenom postupku pred domaćim tijelima. > Detalji...

19.11.2018

Pravo na ispravak objavljene informacije u sudskoj praksi

Sloboda medija obuhvaća slobodu izražavanja mišljenja, slobodu informiranja i profesionalno-institucionalnu slobodu medija. Pravo osobnosti i sloboda medija često su u sukobu, tj. mogu se pojaviti kao ograničenje jedno drugome, a najčešće je moguć sukob s pravima na čast i ugled, privatnost i identitet. Do sukoba dolazi kada se pravo izražavanja ostvaruje na štetu osobnih prava. > Detalji...

16.11.2018

Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima

Hrvatski Sabor donio je Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom koji je stupio na snagu 29. srpnja 2017. Predmet uređenja toga Zakona su odnosi nastali na osnovi sklopljenih ugovora o kreditu s kreditorima koji nisu imali sjedište na području Republike Hrvatske niti su imali odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje kreditnih usluga. Primjenjujući taj Zakon, Općinski sud u Rijeci uputio je zahtjev za prethodnu odluku Sudu Europske unije. > Detalji...

15.11.2018

Sud Europske unije – pravo nasljednika na novčanu naknadu za plaćeni godišnji odmor preminulog radnika

Nasljednici preminulog radnika mogu od njegova bivšeg poslodavca zatražiti novčanu naknadu za plaćeni godišnji odmor koji taj radnik nije iskoristio. Naime, pravo preminulog radnika na novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor može se prenijeti nasljeđivanjem na njegove nasljednike. > Detalji...

13.11.2018

Zastara tražbina koje proizlaze iz pružanja usluge kabelske televizije

Institut zastare u hrvatskom pravnom sustavu nije uređen jednim jedinstvenim zakonom. Njegov središnji dio, onaj koji se odnosi na zastaru obvezno-pravnih zahtjeva, uređen je odredbama Zakona o obveznim odnosima, a propise o zastari sadrže i brojni posebni zakoni. > Detalji...

12.11.2018

Inicira li stranka obnovu upravnog postupka prijedlogom ili zahtjevom?

Tekst Zakona o općem upravnom postupku ponekad dovodi do dvojbe podnosi li stranka zahtjev ili prijedlog za obnovu postupka. Prema našem mišljenju, obnova postupka na zahtjev stranke (način pokretanja postupka) pokreće se prijedlogom za obnovu postupka (naziv podneska). > Detalji...

9.11.2018

Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece

Svrha Zakona je usklađivanje i efikasnije djelovanje tijela državne uprave i pravosuđa, osobito policije, Središnjeg tijela, centara za socijalnu skrb i sudova, u svrhu osiguranja povratka protupravno odvedenog odnosno zadržanog djeteta ili ostvarivanja prekograničnih kontakata roditelja s djetetom. > Detalji...

8.11.2018

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na privatni život – zaštita od imisija

Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima predviđena su učinkovita pravna sredstva za zaštitu od imisija i za naknadu štete koja treba iskoristiti prije obraćanja Europskom sudu za ljudska prava. > Detalji...

7.11.2018

Sud Europske unije - pravo radnika na plaćeni godišnji odmor

Radnik ne može automatski izgubiti svoja stečena prava na plaćeni godišnji odmor zato što nije podnio zahtjev za godišnji odmor. S druge strane, ako poslodavac dokaže da je radnik, namjerno i potpuno upoznat s posljedicama koje će iz toga proizići, odlučio ne iskoristiti svoj plaćeni godišnji odmor nakon što mu je omogućeno njegovo stvarno korištenje, pravu Unije ne protivi se gubitak tog prava kao ni, u slučaju prestanka radnog odnosa, povezana uskrata novčane naknade. > Detalji...

5.11.2018

Mijenja li nedavna odluka Ustavnog suda RH sudsku praksu na području uznemiravanja na radnom mjestu?

Da bi se u smislu zakonskih odredbi moglo smatrati da je neki radnik uznemiravan, potrebno je da je uzrok ponašanja spram radnika čija se prava povrjeđuju u nekom od zabranjenih temelja diskriminacije. Budući da se u praksi često događa da takvog temelja nema, radnici povezivanjem više zakonskih odredbi različitih zakona dolaze do pravne osnove za zaštitu od mobinga. > Detalji...

2.11.2018

Ponovno osnivanje Državnog inspektorata

Ciljevi novog Zakona o Državnom inspektoratu, koji je u saborskoj proceduri, su poboljšanje rada inspekcija kroz bolju koordinaciju, planiranje aktivnosti i usklađivanje njihova djelovanja, smanjenje represije prema subjektima inspekcijskog nadzora, uvođenje savjetodavnog načina rada državnih inspekcija odnosno proaktivnog pristupa u kontroli poslovanja subjekata. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite