Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 932
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 23290)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž I 19/2020-3Pobijanim rješenjem sutkinje izvršenja Županijskog suda u Varaždinu odbačen je prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika M. N.. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik putem punomoćnika Ž. E., odvjetnika, „u cijelosti“, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači na način da se otpusti s iz... 13.3.2020
Gž Zk 370/2018-2Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke prihvaćen je prigovor predlagatelja i preinačeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-7142/17 od 13. ožujka 2017. na način da je na temelju ovjerene preslike Ugovora o prodaji poslovne prostorije od 05. lipnja ... 10.3.2020
Gž Zk 405/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke G. L. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-5000/2019 od 27. ožujka 2019. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija protustranka ne navodeći zakonske žalbene razloge, te ne predlažući način postupanja ovoga suda. ... 9.3.2020
Gž Zk 9/2019-3Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje broj Z-21858/18 od 17. srpnja 2018. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane pod brojem Z-29517/18 od 25. rujna 2018. u z.k.ul. 16395 (E-3, E-20) k.o. P.. Navedeno rješenje, pr... 9.3.2020
Gž 1440/2018-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženica isplati iznos od 114.366,21 kn sa pripadajućom zateznom kamatom od 22. prosinca 2016. do isplate te mu je toč. II. naloženo da tuženici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 8.000,00 kn u ro... 4.3.2020
Gž Zk 508/2018-2Pobijanim rješenjem je usvojena žalba predlagatelja te preinačeno rješenje Općinskog suda u Čakovcu, Stalne službe u Prelogu, Zemljišnoknjižnog odjela poslovni broj Z-710/11 od 20. lipnja 2011. na način da je u točki 1. izreke na temelju prijedloga predlagatelja, Aneksa ugovora o darovanju, Ugovora ... 4.3.2020
Gž Zk 633/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Ispravlja se pogrešan upis određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržanim u Zapisniku br. Z-6428/2008/533, na način da se vlasnikom nekretnina oznake čest. zem. 1300/2, "Stazine", oranica i lokva, ukupne pov. 7969 m2, čest. zem. 2149/2, "Gl... 4.3.2020
Gž Zk 385/2019-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prijedlog od 24. studenog 2016. radi pokretanja i vođenja pojedinačnog ispravnog postupka na čest. zem. 4141/1 upisanoj u zk.ul. 3688 k.o. S.. Toč. II. izreke odlučeno je da nema mjesta zabilježbi odbijanja prijedloga. Toč. III. izreke naloženo je br... 3.3.2020
Gž 267/2020-3Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 62.829,09 kn sa zateznom kamatom na određeno navedene pojedinačne iznose od dospjelosti do isplate. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 172,83 kn sa zateznom kamatom. Toč. III. izreke naložen... 3.3.2020
Gž Zk 174/2020-2Pobijanim rješenjem odbačen je prigovor predlagatelja za upis na k.č.10144, k.č.10141 i k.č.10140 k.o. O.-N. kao preuranjen. Protiv tog rješenja žalbu podnosi predlagatelj uz prijedlog da drugostupanjski sud predmet vrati prvostupanjskom sudu ili sudskom povjerenstvu na ponovno odlučivanje. Žalba ... 3.3.2020
Gž 1875/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "1/ Nalaže se tuženiku H. S. iz L. 14, I., OIB: … da tužitelju M. D. iz S., V. 223, OIB: …, isplati iznos od 35.091,71 kn (tridesetpettisućadevedesetjednu kunu i sedamdesetjednu lipu), sa zakonskim zateznim kamatama po prosječnoj kamatnoj stopi n... 3.3.2020
Kž 113/2020-4Pobijanom presudom optuženi I. N. je temeljem čl. 554. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08-17) oslobođen optužbe za kazneno djelo iz čl. 139. st. 2. u svezi st. 4. u... 3.3.2020
Kžzd 13/2020-5Pobijanom presudom optuženi P. K. proglašen je krivim za kazneno djelo iz čl. 179a. KZ/11 i tri kaznena djela iz čl. 177. st. 1. i 2. KZ/11 (u pobijanoj presudi se očito greškom navodi službeno glasilo Narodne novine broj 118/18, s obzirom da je u istima objavljena izmjena KZ/11 koja je stupila na s... 3.3.2020
Kž 67/2020-7Prvostupanjskim rješenjem u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženika M. J. zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. i 3. KZ/11 i dva kaznena djela pranje novca iz članka 265. stavak 1. i 5. KZ/11 , te optuženika M. O. zbog dva kaznena djela pranja novca i... 2.3.2020
Kž 41/2020-6Pobijanim rješenjem obustavljeno je izvršenje rada za opće dobro osuđenom T. G. po pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Vinkovcima, K-201/2013 od 5. prosinca 2013. Protiv navedenog rješenja pravodobno je podnio žalbu državni odvjetnik, zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i zbog pogrešno ut... 2.3.2020
Gž 235/2020-2Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da se tužba u ovom predmetu smatra povučenom, dok je pod točkom II. izreke naloženo tužitelju naknaditi tuženoj parnični trošak u iznosu od 10.312,50 kn. Navedenu odluku pravodobno podnesenom žalbom pobija tužitelj zbog bitne povrede odredaba par... 28.2.2020
Gž 287/2020-2Pobijanom presudom, toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da mu tuženik plati iznos od 26.840,00 USD u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U toč. II. izreke               naloženo je tužitel... 27.2.2020
Gž Ovr 45/2020-2Prvostupanjskim rješenjem određeno je osiguranje na temelju ovršnog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Centar, od 2. studenoga 2018. radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 141.142,89 kuna sa zakonskim zateznim kamatama i ... 25.2.2020
Gž 1160/2018-2Pobijanom presudom sud prvog stupnja je u cijelosti ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. poslovnog broja: Ovrv-1489/2015 od 16. studenog 2015. (st.I. izreke) te je odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova parničnog postup... 25.2.2020
Gž Ovr 23/2020-2Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zadru poslovni broj P-2815/2008 od 16. ožujka 2016. i to prodajom na javnoj dražbi osobnog vozila marke Renault Clio reg. oznake X1 njegovom zapljenom, procj... 24.2.2020
Gž 294/2020-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je povučena tužba tužitelja protiv tuženice D. N., stavljena je izvan snage presuda Općinskog suda u Čakovcu od 25. srpnja 2019. godine broj P-291/18-16 i naloženo je tužitelju da tuženici 24.2.2020
Gž Ovr 1027/2018-2Pobijanim rješenjem sud je na način propisan odredbom čl. 41. st. 4. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 - dalje:OZ) odredio, temeljem ovršnih isprava -Ugovora o kreditu broj 215-51009232 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine javnobilježnički solemniziranog po javnom bilježni... 20.2.2020
Gž R 528/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: '' I Postupak se u ovoj pravnoj stvari  n a s t a v l j a. II Postupak se u ovoj pravnoj stvari  o b u s t a v l j a.'' Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz razloga označenih u članku 353. stavak 1. točke 2. i 3. Zakona o parničnom... 20.2.2020
Gž 848/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika o mjesnoj nenadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima. Protiv navedenog rješenja žalbu je o po punomoćniku pravodobno izjavio tuženik zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne nov... 20.2.2020
Gž Zk 692/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagatelja od 10. listopada 2019. godine, te se potvrđuje ovosudno rješenje posl.br. Z-14034/19 od 16. rujna 2019. godine. II. Nalaže se upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk.ul. 26 k.o. Mrgani." Protiv navedeno ... 20.2.2020
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 932 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(340) 2019(3986) 2018(4773) 2017(3715)
2016(2965) 2015(1467) 2014(921) 2013(738)
2012(555) 2011(546) 2010(578) 2009(495)
2008(390) 2007(210) 2006(161) 2005(159)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(171)
2000(127) 1999(101) 1998(130) 1997(147)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(9385)
Presuda i rješenje(1661)
Rješenje(11259)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(10385)
ISTRAŽNI ODJEL(8)
KAZNENI ODJEL(1802)
MALOLJETNIČKI ODJEL(33)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(1041)
Dubrovnik(739)
Gospić(23)
Karlovac(241)
Koprivnica(534)
Osijek(704)
Požega(8)
Pula(867)
Rijeka(2327)
Sisak(365)
Slavonski Brod(697)
Split(3811)
Varaždin(5144)
Velika Gorica(290)
Virovitica(72)
Vukovar(320)
Zadar(1576)
Zagreb(4297)
Zlatar(18)
Čakovec(15)
Šibenik(201)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite